อิสลาม : ศาสนาแห่งสันติภาพ

อิสลาม ศาสนาแห่งสันติภาพ

อิสลาม : ศาสนาแห่งสันติภาพ

อบู ฮัมซะฮ ฺเรียบเรียง (www.Fityah.com)

ก. ภาพลักษณ์ของศาสนาแห่งสันติภาพ

อิสลาม إسلام ได้รวมความหมายของสองคำไว้ด้วยกัน คือ  1. สลาม سلام แปลว่า ความสันติ 2. อิสติสลาม إستسلام แปลว่า การยอมจำนน

มันจึงมีความหมายว่า “ การยอมจำนนต่อพระเจ้า (ความหมาย อิสติสลาม ) เพื่อความสันติในทุกด้านของชีวิตเจ้า (ความหมาย สลาม ) ”

1- ความเท็จและอวิชชา

2- อบายมุขและสิ่งผิดศีลธรรมทั้งปวง

3- ความอยุติธรรมและการละเมิดรุกราน

4- อาชญากรรมต่างๆ

5- การตั้งภาคีและการบูชาเจว็ด

6- ความทรมานจากไฟนรกในโลกหน้า

ข. สันติภาพในอิสลามพบได้ใน ...

1/ การทักทาย ศาสนากำหนดให้สลามเป็นคำทักทายระหว่างศรัทธาชนทั้งโลกนี้และโลกหน้า ท่านนบี ได้กล่าวว่า “ พวกท่านจะไม่ได้เข้าสวรรค์จนกว่าจะเป็นผู้ศรัทธา พวกท่านจะไม่เป็นผู้ศรัทธาจนกว่าจะมีความรักเอื้ออาทรต่อกัน พึงทราบเถิด ฉันจะบอกถึงการกระทำอย่างหนึ่ง ซึ่งหากพวกท่านปฏิบัติเป็นนิจแล้ว จะเกิดความรักเอื้ออาทรต่อกันและกัน أفشوا السلام بينكم จงโปรยสลามในหมู่พวกท่าน ”

2/หลักศาสนบัญญัติ ส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์ของศาสนบัญญัติอิสลามคือ การปกป้องรักษาปัจจัย 5 ประการ ศาสนา เกียรติยศ ศักดิ์ศรี ทรัพย์สิน และชีวิต ด้วยเหตุนี้อิสลามจึงได้กำหนดกฎเกณฑ์หลักอันนำไปสู่การปกป้องปัจจัยทั้งห้าประการ เพื่อสร้างสันติภาพที่แท้จริง เช่นกฎ

 درء المفاسد أولى من جلب المصالح

การป้องกันและขจัดภัยพิบัติสำคัญกว่าและต้องมาก่อนการแสวงหาผลประโยชน์

                  หรือกฎที่เป็นคำกล่าวของท่านนบีที่ว่า

لا ضرر ولا ضرار

                              อย่าให้มีการกระทำที่เป็นภัยต่อตนเอง และเป็นภัยต่อผู้อื่น

3/ เจตนารมณ์ในการทำอิบาดะฮฺ

3.1 การทำฮัจญ์ ซึ่งได้แสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน เมื่อผู้ใดประสงค์ประกอบพิธีฮัจญ์และเหนียตทำฮัจญ์แล้ว นับตั้งแต่วินาทีนั้นห้ามตัดเล็บ โกนผม เด็ดใบไม้ ตัดต้นไม้ ฆ่าสัตว์ ล่าสัตว์ หรือกระทำการใดๆที่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นไม่ว่าด้วยมือด้วยปาก และไม่อนุญาตให้โต้ตอบใดๆแม้เผชิญหน้ากับฆาตกรที่ฆ่าบิดาของเขาก็ตาม

3.2 การถือศีลอด เช่นเดียวกันผู้ถือศีลอดต้องอดกลั้นระงับอารมณ์อย่างสงบเสงี่ยม ดังที่ท่านนบีกล่าวว่า “ การถือศีลอดเปรียบเหมือนกำแพง (ที่คอยขวางกั้นมิให้เข้านรก) หากผู้ใดถือศีลอด เขาก็จงอย่ากระทำสิ่งไร้สาระและอย่าได้โกรธเคือง หากมีคนด่าทอ หรือประทุษร้ายเขา ขอให้ตอบว่า ฉันถือศีลอด ”

4/ ต่อเพื่อนร่วมโลก สันติภาพของอิสลามยังคลอบคลุมคนในสังคมด้านความเป็นอยู่โดยไม่แบ่งแยกศาสนา ดังที่ท่านนบีกล่าวว่า “ ไม่ใช่ผู้ศรัทธาต่อฉัน ผู้ที่เข้านอนในสภาพท้องอิ่มขณะที่เพื่อนบ้านหิว ” เพื่อนบ้านในที่นี้อาจเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่ ดังที่ท่านอับดุลลอฮฺ บินอัมรฺ ได้ใช้ให้เด็กรับใช้นำเนื้อแพะไปให้เพื่อนบ้านชาวยิว

นอกจากนี้สันติภาพแห่งอิสลามยังได้เผื่อแผ่ไปถึงสัตว์ด้วย ดังหะดีษที่แสดงให้เห็นถึงการลงโทษหญิงที่กักขังแมวและไม่ให้อาหารมันจนมันตาย และหะดีษที่ได้เล่าถึงความพอพระทัยของอัลลอฮฺที่มีต่อชายคนที่ลงไปในบ่อเพื่อตักน้ำให้สุนัขกิน เมื่อมีผู้ถามอย่างประหลาดใจว่า การทำดีต่อสัตว์ได้ผลบุญด้วยหรือ? ท่านนบีตอบว่า “ การทำดีต่อทุกสิ่งที่หัวใจยังมีชีวิตจะได้รับผลตอบแทน ”

ค. การยอมรับจากผู้ที่ไม่ใช่มุสลิม

- ในศตวรรษที่ 9 บาทหลวงแห่งนครเยรูซาเล็มได้มีหนังสือถึงบาทหลวงแห่งกรุงคอนสแตนติโนเปิล โดยพูดถึงชาวอาหรับมุสลิมว่า “ แท้จริงพวกเขานั้นเปี่ยมไปด้วยความยุติธรรม พวกเขาไม่เคยละเมิดและอยุติธรรมต่อเราเลย และไม่เคยใช้วิธีการรุนแรงใดๆกับเรา ”

- กุสตาฟ เลอ บอง ได้สรุปว่า “ ความจริงก็คือประชาชาติทั้งหลายไม่เคยรู้จักกองทัพใดที่เมตตาอารีและใจกว้างเหมือนกองทัพมุสลิมชาวอาหรับ และไม่เคยรู้จักศาสนาใดที่เปี่ยมด้วยเมตตาเช่นศาสนาของพวกเขา ”

นี่คือสันติภาพในอิสลามที่ช่างมีอยู่มากมาย เป็นสันติภาพที่งดงามและสมบูรณ์แบบ เป็นสันติภาพทั้งโลกนี้และโลกหน้า สันติภาพในชื่อและคุณลักษณะ สันติภาพในสัญญลักษ์และคำทักทาย สันติภาพในการขอพรและการกล่าวรำลึกถึงผู้เป็นเจ้า เป็นสันติภาพแห่งอัลลอฮฺ และเหล่ามะลาอิกะฮฺและของมนุษย์ทั้งมวล

......................................

สรุปความจากหนังสือ อิสลามศาสนาแห่งสันติภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อิสลาม

คำสำคัญ (Tags)#ศาสนา#สันติภาพ#อิสลาม

หมายเลขบันทึก: 67290, เขียน: 14 Dec 2006 @ 19:10 (), แก้ไข: 27 Mar 2012 @ 01:11 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
ศาสนาคือสิ่งที่สวยงาม...สันติภาพคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่และคือสิ่งที่งดงามและสมบูรณ์แบบ
خا لد
IP: xxx.173.182.134
เขียนเมื่อ 

มุสลิมไม่ว่าจะอยู่เป็ชนกลุ่มน้อยหรือมากก้จะต้องสร้างสันติด้วยความเป็นมิตรแท้จากใจ