ในสังคมปัจจุบันเราทำงานกันแบบฉาบฉวย จนบางครั้งเรามองอะไรๆ เป็นเรื่องผิวเผินไปเสียทั้งหมด ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในการทำงานที่ทำให้เราไม่รู้ความลึกตื้นหนาบางของแต่ละเรื่อง แล้วก็สรุปประเด็นไปตามความรู้สึกเท่าที่เห็นในเบื้องต้น

    ประเด็นนี้เป็นปัญหาใหญ่ เช่นใน กระบวนการเรียนส่วนใหญ่ เราต้องใช้ความจำพอสมควร เป็นจุดเริ่มต้น  ไม่ใช่ว่าไม่จำเสียเลย จะเข้าใจอะไรอย่างเดียวซึ่งเป็นไปไม่ได้

  เพราะฉะนั้น คนที่มองการเรียนอย่างฉาบฉวย ก็มองว่า การเรียนมีแต่ท่องกับท่อง

 ซึ่งเป็นเรื่องที่นักศึกษาส่วนหนึ่งเข้าใจผิด

จริงอยู่เราต้องจำได้ในบางเรื่อง แต่เราไม่จำเป็นต้องท่องในทุกเรื่อง

 เพราะฉะนั้น จึงเพียงเป็นการรู้หน้าไม่รู้ใจ   

ยกตัวอย่างจากเรื่องการเรียนก็เป็นปัญหาใหญ่อีกเรื่องหนึ่งที่คนไม่เข้าใจ ก็ไปสรุปประเด็นเป็นเรื่องอื่นๆ ไป    

การทำงานก็เหมือนกัน เวลาเรามองเห็นคนใดคนหนึ่ง เราคิดว่า โดยความรู้สึกผิวเผินเขาเป็นคนอย่างนั้น

แต่ใจจริงแล้วเขาเป็นคนอย่างไร  เราไม่ได้มอง   

นี่คือเป็นปัญหาใหญ่ ที่ทำให้เราเกิดความขัดแย้งในกระบวนการทำงาน ทั้ง ๆ ที่เรามีความตั้งใจที่จะทำงานให้บรรลุผลใกล้เคียงกัน

แต่ปรากฏว่า เราไปมองที่ผิวเผิน ฉาบฉวย ทำให้เราไม่ชอบกัน ไม่ถูกกัน ทำให้เราไม่กินเส้นกัน  ทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดปัญหาในสังคมปัจจุบัน

    จากประสบการณ์ทำงานที่ผมทำมา คนที่มีความจริงใจที่จะทำงานด้วยกันมากมาย ทำงานลักษณะเดียวกัน เหมือนกัน จิตใจคล้าย ๆ กัน

 เพียงแต่นิสัยภายนอกบางอย่างแตกต่างกันเท่านั้น   เพียงแค่นี้ก็ทำให้เกิดความขัดแย้งทางกระบวนการความคิด เพียงแค่นี้ก็ทำให้เกิดความขัดแย้งในกระบวนการทำงานแล้ว

  ฉะนั้น ผมจึงขอเสนอว่า การทำงานร่วมกันจะต้องรู้ทั้งหน้า รู้ทั้งใจ ไม่ใช้รู้เฉพาะหน้า ไม่รู้ใจ   

จึงขอเสนอแนะมา ณ ที่นี้     เราควรจะพยายามหาวิถีทางที่จะรู้ใจกัน มากกว่ารู้หน้ากันเฉยๆ    

อย่างเช่น   ในการเขียนบล็อก  เป็นต้น

   เราจะรู้ใจกันก่อนรู้หน้ากัน เพราะว่าเราจะทำให้เรารู้จักความคิดกันมากกว่าที่เราจะรู้หน้ากัน   

ผมว่า การเขียนบล็อก  จึงเป็นสิ่งที่ดีมาก ที่จะทำให้เรารู้หน้าบ้างรู้ใจมาก ๆ และในที่สุดเราก็ทำงานร่วมกันได้  โดยไม่จำเป็นต้องหน้าเหมือนกันก็ได้   

  ในที่สุดเรา อาจจะปรับหน้าให้คล้ายคลึงกัน และทำให้ใจเราตรงกัน

สิ่งเหล่านี้เป็นพลังในการเขียนบล็อก พลังการรวมความคิดที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ใกล้เคียงกัน   

จึงขอเชิญชวนท่านแนะนำได้นะครับ   

ไม่ทราบว่าท่านอื่น ๆ มีความคิดเห็นอย่างไรครับ  ขอบคุณครับ