UKM : งานมหกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 3 ตอนที่ 1

การเสวนาภาคีเครือข่ายการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัย (UKM) ในงานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติครั้งที่ เป็นภาคีเครือข่ายที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาให้เป็นสถาบันการศึกษาแห่งการเรียนรู้

  สวัสดีครับ พี่น้องชาว   GotoKnow             จากผลการดำเนินงานการจัดมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติครั้งที่ที่ผ่านมานั้น UKM  Forum ก็นับว่าประสบผลสำเร็จด้วยดี ผมในฐานะคุณลิขิตมือใหม่ จึงใคร่นำเสนอเพื่อร่วมเรียนรู้ด้วยกันครับ วันนี้เป็นตอนที่ 1    

        การเสวนา UKM งานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติครั้งที่ 3

                              วันที่ 1 ธันวาคม 2549

            ณ ห้อง MR 215 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  

ผู้ดำเนินรายการ : ดร.วิภาดา     เวทย์ประสิทธิ์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยากร :  

          1. รศ.วีรพงศ์  ปรัชชญาสิทธิกุล     มหาวิทยาลัยมหิดล                   

          2. ผศ.วิบูลย์   วัฒนาธร              มหาวิทยาลัยนเรศวร    

           3. ผศ.พิศมัย   ศรีอำไพ              มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    

           4. รศ.รังสรรค์  เนียมสนิท      มหาวิทยาลัยขอนแก่น               

          5. อาจารย์พิชิต  เรืองแสงวัฒนา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์              

           6. คุณชวดี     นพรัตน์          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

          7. คุณเพ็ญศิริ   ชูส่งแสง      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์         

           8 . คุณจุฬาพร  ประสังสิต     มหาวิทยาลัยมหิดล                           

          9 . รศ.มาลินี        ธนารุณ     มหาวิทยาลัยนเรศวร                        

           10 . รศ.นพ. จิตเจริญ      ไชยาคำ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ผู้ประสานงานหลัก : คุณเมตตา   ชุมอินทร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เริ่มเสวนา : เวลา  11. 00 น.

  1. ความเป็นมาของ UKM

           อาจารย์พิชิต      เรืองแสงวัฒนา   ผู้ประสานงานเครือข่าย UKM และรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เล่าถึงความเป็นมาของ UKM ในมหาวิทยาลัยว่า ซึ่งเดิมทีเดียวในแต่ละมหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานเกี่ยวกับการทำงาน การพัฒนาในหน่วยงานของตนเอง และมีรูปแบบและเทคนิค ที่หลากหลาย และแตกต่างกันไป ในเวลาต่อมา ศ.นพ.วิจารณ์  พานิช ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้ (สคส.) ได้เล็งเห็นว่าในการที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งได้ทำกิจกรรมที่คล้ายกันหลายๆ เรื่องน่าจะได้นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ผู้บริหารให้ความสนใจในการพัฒนาค่อนข้างมาก  อีกทั้งมหาวิทยาลัยมหิดลก็ได้ดำเนินการในลักษณะเดียวกันอยู่แล้ว นอกจากนั้นยังมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยเฉพาะคณะแพทยศาสตร์ ที่ท่าน ศ.นพ.วิจารณ์  พานิช เคยเป็นคณบดี ท่านค่อนข้างจะรู้รายละเอียดดีเกี่ยวกับองค์กรที่นั่น จึงได้เชิญทั้ง 3 มหาวิทยาลัย ได้มาประชุมหารือกันที่มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสร้างเป็นเครือข่ายกัน ในเวลาต่อมามหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทราบข่าวจึงได้มาร่วมในการเป็นเครือข่าย โดยมีเป้าหมายร่วมกัน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในเรื่องของการจัดการความรู้ระหว่างสถาบันของสมาชิกเครือข่าย  และแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ ประสบการณ์ และการดำเนินการจัดการความรู้ในสถาบันของตนเอง

           โดยธรรมชาติแล้วมหาวิทยาลัยก็จะมีการดำเนินการที่คล้ายๆ กันอยู่แล้ว หลังจากนั้นก็จะได้นำเรื่องต่างๆ เหล่านั้นมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จึงได้มีการลงนามร่วมกันจัดตั้งเป็น เครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย(UKM) เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2547 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศ.นพ.วิจารณ์  พานิช เป็น Promoter ใหญ่ ซึ่งประกอบด้วย หาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมได้มีการทำ Work Shop เกี่ยวกับ KM ให้กับตัวแทนของแต่ละมหาวิทยาลัยๆ ละ 4 คน รวมทั้งหมด 50 คน ซึ่งในรุ่นแรกจัดที่บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 24 - 26 ธันวาคม 2547 ซึ่งเรียกว่ารุ่น ซึนามิ เพราะวันสุดท้ายของการทำ Work Shop ตรงกับปรากฏการณ์ซึนามิที่เกิดในภาคใต้ นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินงานของ UKM หลังจากนั้นแต่ละมหาวิทยาลัยก็จะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกปี และเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2549 ที่ผ่านมา (ช่วงงานลอยกระทง) UKM ได้จัดให้มีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จังหวัดสุโขทัย โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นเจ้าภาพ

       สำหรับในปีหน้าคาดว่าจะไปจัดที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และในการประชุมแต่ละครั้ง ก็จะเปลี่ยนหัวข้อไปเรื่อยๆ  โดยจะได้เชิญตัวแทนของผู้ปฏิบัติงานในเรื่องนั้นๆ ในแต่ละมหาวิทยาลัย (Community of Practice) มาเล่าเรื่องความสำเร็จสู่กันฟังถึง ปัจจุบัน UKM มีสมาชิกเพิ่ม 2 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวมเป็น 7 สถาบัน และหากสถาบันใดสนใจเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายสามารถสมัครเข้ามาร่วมได้นะครับ

ขอบคุณครับ

อุทัย   อันพิมพ์

14 ธันวาคม 2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกษตรประณีต

คำสำคัญ (Tags)#ปริญญาโท#หลักสูตร#ปริญญาเอก#พัฒนบูรณาการศาสตร์#มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หมายเลขบันทึก: 67277, เขียน: 14 Dec 2006 @ 17:51 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:43 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
ช่วงบ่ายตกวิทยากรไป 1 คนคะ คุณเพ็ญศิริ ชูส่งแสง ค่ะ...session เดียวกับ คุณชวดีค่ะ ขอบคุณคะ
อยากเห็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยกลับมาร่วมมือร่วมใจกันก่อร่างสร้างมหาวิทยาลัยของเราให้เป็นมหาวิทยาลัยของชุมชนเพื่อชุมชนจริง ๆ  เลย  ครับ

ขอบคุณมากครับพี่เมตตา

หากมีอะไรเพิ่มเติมช่วยชี้แนะด้วยนะครับ

แต่ฉบับเต็มจะส่ง Mail มาให้พี่อีกครั้งครับ

อย่าลืมเป็นกำลังใจให้น้องๆ นะครับ