วันนี้ได้รับอีเมล์จากผู้อ่านที่เป็นนักศึกษาว่ากำลังทำศิลปนิพนธ์อยู่ แต่ไม่ทราบว่ากำลังทำศิลปนิพนธ์เรื่องอะไร นักศึกษาท่านนี้สอบถามมาว่า อยากให้อธิบายความหมายของคำว่า "ส่วงเฮือ" หรือ "ซวงเฮือ" วันนี้จึงขอให้ความหมายของสองคำนี้

อันคำว่า "ส่วงเฮือ" หรือ "ซวงเฮือ" นี้เข้าใจว่าเป็นคำที่มีความหมายเดียวกันเพียงแต่สะกดผิดกัน ซึ่งมาจากคำ 2 คำ ดังนี้

ส่วง (ก.) หมายถึง  แข่ง   ส่วง (ว.) หมายถึง ลักษณะที่เอาไว้แข่ง

เฮือ (น.) หมายถึง  เรือ

ดังนั้นเมื่อรวมสองคำนี้ไว้ด้วยกันจึงหมายถึง  แข่งเรือ  ตัวอย่างเช่น

"มื่อนี่มีส่วงเฮือที่วัดบ้านท่า เจ้าจะเอาเฮือมาส่วงกับข่อยบ่"

(วันนี้มีแข่งเรือที่วัดบ้านท่า คุณจะเอาเรือมาแข่งกับผมไหม)

วันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะ สงสัยอะไรก็ถามมาอีกได้นะคะ