วันนี้ฝึกงานที่โรงพยาบาลลำลูกกา ออกหน่วย PCU ทรัพย์บุญชู เพื่อสำรวจหา Case เยี่ยมบ้านเกี่ยวกับโรคเรื้อรังความดันโลหิตสูง ในที่สุดก็หาได้ เป็นผู้ป่วยชายไทยวันสูงอายุอายุ 69 ปี เป็น HT มา 10 กว่าปี 8 ปีเส้นเลือดสมองแตกเป็นอัมพาตครึ่งซีก พอช่วยเหลือตัวเองได้บ้างเล็กน้อย

ตอนนี้ก็มานั่งวางแผนการเยี่ยมและเตรียมข้อมูลที่จะไปสอบถามกับญาติของผู้ป่วยในครั้งต่อไปที่ไปเยี่ยมบ้าน