วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2549 ช่วงเช้าได้งานยังไม่ค่อยมีมากเท่าไรก็จะเป็นงานพิมเอกสารทั่วไป พอซักเวลา 10.30 น มีงานที่ต้องบันทึกข้อมูลผู้เข้ารับการอบรม  เป็นจำนวน 450  กว่าชุด แล้วเป็นคอร์ดที่เปิดใหม่ขั้นตอนในการบันทึกก็จะยุ่งยากต้องทำหลายขั้นตอนเลยทีเดียว   พักเที่ยงค่ะก็ได้เวลาทานข้าวกลางวันค่ะ แล้วก็เริ่มทำงานอีกทีตอนเวลา 13.20 น.  ไปจนถึงเวลา 17.00 น