KM Work Shop "ความสำเร็จการรับน้องใหม่และประชุมเชียร์"

เครือข่ายด้านพัฒนานิสิตนักศึกษาจะเข็มแข็ง

        เมื่อวันที่ 23 -24 พฤศจิกายน 2549  ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเป็นผู้ประสานงานและรับผิดชอบดำเนินโครงการ KM Workshop ในทัศนะของผู้บริหารด้านพัฒนานิสิตนักศึกษา  เกี่ยวกับการรับน้องและประชุมเชียร์    โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว  จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งมีผู้บริหารด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ   จำนวน 45  คน    28 สถาบัน เป็นทั้งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ , เอกชน และสถาบันราชภัฏ   โดยมีหัวข้อในการสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และทัศนคติเกี่ยวกับความสำเร็จในการรับน้องและประชุมเชียร์  ในการดำเนินโครงการครั้งนี้ผู้ที่สนับสนุนพลักดันให้เกิดโครงการนี้ได้แก่  เครือข่ายรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตนักศึกษาภาคเหนือ ประกอบไปด้วย  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต  (ผ.ศ.ชาลี  ทองเรือง)   มหาวิทยาลัยนเรศวร  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  (รศ.นพ.อำนาจ  อยู่สุข)    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตนักศึกษา  (รศ. อาคม  กาญจนประโชติ)    มหาวิทยาลัยแม่โจ้  และรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผศ.ปริตนา  ประทีปะเสน) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง         โดยมี มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นผู้ประสานงานดำเนินโครงการดังกล่าว   และได้รับเกียรติจาก  รศ.ดร.วันชัย  ศิริชนะ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ได้ให้เกียรติบรรยายใน  หัวข้อ  การรับน้องที่ต้องเปลี่ยนแปลง    ในส่วนของกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นหัวใจหลักที่สำคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้รับเกียรติจาก          ผศ.ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร และทีมงานเป็นผู้ดำเนินกิจกรรม Workshop ดังกล่าว               

                 บรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ข้าพเจ้าสัมผัสได้  เป็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยไมตรีจิต ความเต็มใจ และความเป็นกัลยาณมิตรของผู้ที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และที่สำคัญคือ  เกิดเครือข่ายการทำงานด้านกิจการนิสิตนักศึกษาขึ้น       ทำให้ข้าพเจ้าพอจะนึกภาพต่อไปในอนาคตข้างหน้าได้ว่า  เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาด้านพัฒนานิสิตนักศึกษาจะขยายวงกว้างออกไปทั่วประเทศ และจะเข้มแข็งขึ้น เต็มไปด้วยพลังแห่งการพัฒนา   ซึ่งก็จะส่งผลถึงคุณภาพของนิสิตนักศึกษาในประเทศไทยให้ดียิ่งๆ ขึ้นด้วย                   จากกิจกรรม  Workshop  ในหัวข้อ  ความสำเร็จในการรับน้องและประชุมเชียร์  ในทัศนะของผู้บริหารด้านพัฒนานิสิตนักศึกษา  สามารถสรุปได้ Core Competence   6  ด้านใหญ่ในการทำกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์  ได้แก่  การมีส่วนร่วม,  ความเอาใจใส่และกำกับดูแล, กิจกรรม ,ความเข้าใจ, จิตสำนึก, นโยบายและแผน    ซึ่งในแต่ละ Core Competence   ก็จะมี Key Sucsess Factor  มากมายพร้อมเรื่องเล่าที่น่าสนใน น่าประทับในความสำเร็จจากการรับน้องและประชุมเชียร์ที่ผ่านมาของสถาบันอุดมศึกษา 28 แห่งทั่วประเทศ   ซึ่งทุกท่านทุกสถาบันได้ตั้งใจนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยความจริงใจ เต็มใจอย่างยิ่ง                    เมื่อมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้ว   คณะผู้ดำเนินการยังจัดให้มีกิจกรรมพบปะสังสรรค์กันเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะคติและประสบการณ์ในการทำงาน ด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษา ตลอดจนสร้างความสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันระหว่างผู้บริหารด้านพัฒนานิสิตนักศึกษาสถาบันต่างๆ          ซึ่งเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าประทับใจมาก   ประทับใจในมิตรไมตรีจิตรของท่านผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านซึ่งเป็นผู้บริหารด้านพัฒนานิสิตนักศึกษาที่ได้ให้กับเรา   ซึ่งทุกท่านมีความเป็นกันเอง  เป็นกัลยาณมิตรที่ดีมากทุกคนดูมีความสุขที่ได้พูดคุยกัน   นี่คงเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สอดคล้องกับการทำ KM  และทำให้เกิดเครือข่ายในการทำงานด้านกิจการนิสิตนักศึกษาขึ้น  นับเป็นนิมิตรหมายที่ดียิ่งสำหรับการพัฒนานิสิตนักศึกษาต่อไป      และข้าพเจ้าได้นำรูปบรรยากาศในโครงการดังกล่าวมาฝาก....ลองดูนะคะว่าเป็นอย่างที่ข้าพเจ้าเล่าให้ฟังหรือเปล่า………… 

<p style="text-align: center" align="left"></p> <p style="text-align: center" align="left"></p> <p style="text-align: center" align="left"></p> <p style="text-align: center" align="left"></p> <p style="text-align: center" align="left"></p> <div style="text-align: center"></div>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกจากต้นไม้

คำสำคัญ (Tags)#km#การพัฒนานิสิตนักศึกษา

หมายเลขบันทึก: 66604, เขียน: 12 Dec 2006 @ 09:02 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 
ครับอยากจะเห็นกิจการนิสิตนักศึกษาพัฒนาการไปมากกว่านี้ครับ การจัดกิจกรรมของนิสิตส่วนมากยังเป็นแบบไร้ทิศทางอยู่ ไม่มีการกำหนดเป้าหมาย ไม่มีการจัดให้สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิต อาจดีหรือไม่ดีครับ แต่ที่ไม่ดีคือ นโยบายของผู้บริหารที่ลงไปสู่นิสิตนั้นยังไม่มีการพัฒนาวิธีการที่ดี นิสิตไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่ พัฒนาเครือข่ายแล้ว อยากให้พี่พัฒนาระบบเครือข่ายงานสารสนเทศที่จะนำองค์ความรู้จากผู้บริหารสู่นิสิต ผู้บริหารสู้ผู้บริหาร นิสิตสู่ผู้บริหาร นิสิตสู่นิสิต ผมว่าตรงนี้เรายังแย่อยู่ครับ

 

ขอขอบคุณอาจารย์คุณต้นไม้...

  • ขอให้กำลังใจกับการพัฒนางานรับน้อง... ให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์ ประกอบด้วยเมตตา และเข้ากับธรรมเนียมไทยครับ
เขียนเมื่อ 
ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ นพ.วัลลภ มากค่ะที่ให้กำลังใจค่ะ  เราชาวกิจการนิสิตจะช่วยกันพัฒนาการทำกิจกรรมนิสิต ให้เป็นไปในทางที่สร้างสรรค์และให้นิสิตนักศึกษาได้รับประโยชน์มากที่สุด