วันนี้มีออกไปบันทึกเทปที่โรงเรียนดาราคาม  เป็นการบันทึกเทปบรรยากาศการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถม  โดยสาขาวิทย์ฯ ประถม ได้นำแผนการสอนระดับประถมฯมาทดลองใช้  จึงได้ทำเรื่องขอให้ฝ่ายโทรทัศน์ไปเก็บภาพในครั้งนี้และได้มีตารางงานในลักษณะนี้ยาวไปตลอดทั้งเดือน ซึ่งก็มีหลายสาขาด้วยกัน  ซึ่งจะได้แจ้งมาให้ได้รับทราบกันต่อไป

     ซึ่งการบันทึกเทปทางสาขาวิทยาศาสตร์จะนำกลับไปดูเพื่อปรับปรุงแผนการสอนที่ทางสาขาได้คิดค้นรูปแบบการสอนออก  ให้เหมาะสมกับการเรียนมากที่สุด