สำหรับผู้ที่เข้ามาครั้งแรก ผมรวบรวมทั้งหมดไว้ด้วยกันตามบันทึก "บันทึกจากคนวันอังคาร-คนสร้างยานอวกาศไปดาวอังคาร"

และสำหรับผู้ที่เคยเข้ามาแล้ว เข้าอ่านบันทึก ตอนจบ ได้ที่  เมื่อคุณธรรม...นำการศึกษา โดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ในงาน KM แห่งชาติ 3 (ถอดเสียงบรรยาย 2.2)

ขอบคุณที่กรุณาเสียสละเวลาติดตามครับ

วิชิต ชาวะหา
MSU-KM
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม