<p style="margin: 0in; font-size: 16pt; font-family: 'Cordia New'">มีคำถามที่ถูกเขียนมาถามบ่อยๆ ใน Siriraj Online ว่า “ผมมีผื่นเป็นผื่นสีแดงหนา มีสะเก็ดสีขาวๆ เป็นผื่นมากบริเวณศีรษะ ศอก และเข่า มีอาการคันบ้างเล็กน้อย ผมเป็นโรคอะไรครับ จะรักษาอย่างไรครับ” คำตอบที่ผู้ถามมีโอกาสเป็นมากที่สุดในที่นี้คือ สะเก็ดเงิน  ลักษณะผื่นเป็นผื่นหนามีสะเก็ดสีขาว ดังรูป</p><p style="margin: 0in; font-size: 16pt; font-family: 'Cordia New'"></p><p style="margin: 0in; font-size: 16pt; font-family: 'Cordia New'">psoriasis สะเก็ดเงิน ผื่นหนา</p><p style="margin: 0in; font-size: 16pt; font-family: 'Cordia New'"> </p><ul style="margin-top: 0in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.5in; direction: ltr; unicode-bidi: embed"><li style="margin-top: 0px; font-size: 16pt; margin-bottom: 0px; vertical-align: middle"> ภาวะที่นี้แต่เดิมประมาณยี่สิบปีก่อน เรียกกันว่าเรื้อนกวาง  ซึ่งในปัจจุบันแทบจะไม่มีใครเรียกกันแล้วละครับ </li></ul><p style="margin: 0in; font-size: 16pt; font-family: 'Cordia New'"> </p><p style="margin: 0in; font-size: 16pt; font-family: 'Cordia New'">สะเก็ดเงินพบได้ในประเทศทางตะวันตกประมาณหนึ่งคนในหนึ่งร้อยคน ซึ่งถือว่าเป็นภาวะที่พบได้บ่อย  ในขณะที่ประเทศไทยยังไม่มีตัวเลขของการสำรวจขนาดใหญ่ว่ามีจำนวนผู้เป็นภาวะนี้มากน้อยเท่าไหร่  จากจำนวนผู้ที่มารับบริการเรื่องผิวหนังที่ห้องตรวจผิวหนังโรงพยาบาลศิริราช พบว่ามีจำนวนของผู้เป็นโรคนี้อยู่ในอันดับต้นๆ และในอันดับต้นๆ ของห้องตรวจผิวหนังหลายแห่งเลยทีเดียว

 

ภาวะนี้มีผื่นค่อนข้างชัดเจนทำให้เกิด

ผลกระทบต่อจิตใจ และคุณภาพชีวิตของผู้เป็นไม่มากก็น้อย รวมทั้งภาวะนี้จะมีอาการเป็นๆ หายๆ มากบ้างน้อยบ้าง ทำให้เกิดเป็นภาวะที่เป็นผื่นเรื้อรัง  ความรู้ ความเข้าใจในโรคนี้จะช่วยทำให้ผู้ที่มีสะเก็ดเงิน อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขพอควร และมี กำลังใจ ในการมารับการรักษาครับ</p>