กู่สร้างสรรค์ รวมพลังสร้างเสริม

 เช้าวันหยุดวันที่สาม เรียนถามผองพี่ เฉลิมฉลองแปดสิบปี เชิญร่วมพลีเสริมพลัง

 เรียนชุมชนคุณอำนวยร่วมกู่สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชิญร่วมแรง รวมใจ สร้างสังคมไทร่วมเรียนรู้ ร่วมกู่สู่สังคมอุดมปัญญา คู่ความพอเพียง

 เรียนเชิญทีมงาน ภาคีหลากหลาย คุณอำนวยแห่งชาติ คุณอำนวยแห่งUKM คุณเอื้อ คุณกิจ คุณลิขิต คุณนิมิตร คุณ..

ออกความเห็นB2B ร่วมออกความคิดดีๆ เพื่อร่วมพลีพลัง ๘๐ ปี สร้างสรรค์พ่อชาวไทย รวมใจ จัด "มหกรรมการจัดการความรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" ครับ

 JJ