เมื่อคราวที่แล้ว  ครูอ้อย  ได้พูดถึงการเปรียบเทียบ Similes ไปบ้างแล้ว  และให้ทำแบบฝึกหัดด้วย  มาคราวนี้ ก็คงต้องทำแบบฝึกหัดอีก  เพิ่อเสริมความเข้าใจยิ่งขึ้น

อย่าลืมนะคะ  เฉลยอยู่ข้างล่างสุดโน้นคะ

Idioms Similes Quiz

blind  busy  clear  stubborn  light  old  slippery  quiet  light  cunning  fresh

1.  As..........................as a bat.

2.  As..........................as a bell.

3.  As..........................as a an eel.

4.  As..........................as  a fox.

5.  As..........................as a a mouse.

6.  As..........................as a bee.

7.  As..........................as a daisy.

8.  As..........................as a feather.

9.  As..........................as the hills.

10.  As..........................as a mule.

ลองทาย.......ลองเดา.......คำเปรียบเทียบ  Similes  เหล่านี้ดูสิคะ

as playful as a kitten...............ขี้เล่นเหมือนลูกแมว

as clear as a crystal..............ใสสะอาดเหมือนคริสตัล

as poor as a church mouse...........จนเหมือนหนูในโบสถ์

as white as a sheet.............ขาวเหมือนกระดาษ

as simple as ABC..............ง่ายเหมือนท่อง ABC

as quick as lightning............เร็วเหมือนแสงสว่าง

as brave as a lion..............กล้าเหมือนสิงห์โต

as pretty as a  picture............สวยเหมือนภาพวาด

as black as night............ดำเหมือนกลางคืน

as gentle as a lamb.................สุภาพเหมือนลูกแกะ

as deaf as a door pod...............เงียบเหมือน.....กระสวย

as slow as a snail.............ช้าเหมือนหอย

as good as gold............ดีเหมือนทองคำ

เฉลยอยู่ที่นี่ค่ะ  1.  blind  2. clear  3. slippery  4. cunning  5. quiet  6. busy  7. fresh  8. light  9. old  10. stubborn

ขอบคุณค่ะ  ที่มาสนุกสนานกับความรู้เล็กๆน้อยๆ