วันนี้มีลูกศิษย์โทรศัพท์มาบอกว่าจะมีคนขายโคยกฝูง บอกว่าราคาคุยกันได้  ก็เลยตัดสินใจไปดูเบื้องต้นเป็นการศึกษาข้อมูล เมื่อไปถึงพบว่า มีโคทั้งหมด  8 ตัว  เป็นตัวเมีย  7 ตัว ตัวผู้  1  ตัว  ซึ่งตัวเมียกำลังตั้งท้องอยู่สามตัว และเป็นโคตัวเล็ก  อายุประมาณ    เดือนอีก 3  ตัว เป็นพันธุ์พื้นเมืองและพันธุ์บราห์มัน  สภาพทั่วไปโคสมบูรณ์พอประมาณแต่ไม่ถึงกับดี เพราะบางตัวสะดือบวม  เจ้าของไม่ได้ใส่ใจเท่าที่ควรเพราะผูกไว้กลางทุ่งนา น้ำก็ไม่มีให้กิน 

           จากสภาพที่เห็นบ่งบอกถึงการเลี้ยงดูยังไม่ดีมากนัก  โดยเฉพาะโคพ่อพันธุ์ที่ผอมมาก  คนเลี้ยงบอกว่าพ่อพันธุ์จะเลี้ยงให้อ้วนไม่ได้เพราะจะทำให้ผสมไม่ติด  ซึ่งก็ถูกต้องตามหลักวิชาการ  แต่จากที่เห็นนั้นโคพ่อพันธุ์มีโอกาสอ้วนน้อยมาก  คนเลี้ยงคงเข้าใจผิดระหว่างคำว่าโคสมบูรณ์กับโคอ้วนอย่างแน่นอน

พ่อพันธุ์บราห์มัน

          จริง ๆ แล้ว ตามหลักวิชาการบอกว่าถ้าโคพ่อพันธุ์อ้วนเกินไปจะทำให้สมรรถภาพในการผสมพันธุ์ไม่ดี ขี้เกียจผสมพันธุ์และมีปัญหาในการขึ้นผสม  ซึ่งถ้ามองสภาพการเลี้ยงโดยทั่วไปในบ้านเราแล้วโอกสที่โคจะอ้วนนั้นมีน้อยเพราะส่วนใหญ่เลี้ยงด้วยอาหารหยาบไม่มีอาหารข้นหรือแป้งมาก

            ด้วยความสงสัยจึงแวะไปทักทายลูกศิษย์ชื่อทรงธรรมที่มีฟาร์มเลี้ยงโคที่บ้านสว่างงิ้วงาม  ที่ลงทุนเลี้ยงทั้งโคพันธุ์และโคเนื้อ  ลูกศิษย์บอกว่าการเลี้ยงดูโคพ่อพันธุ์ให้สมบูรณ์และเชื่องนั้นไม่ยุ่งยาก แค่เอาใจใส่ให้มากหน่อยจะทำให้โคเติบโตดี เชื่อง เวลานำไปผสมจะบอกจะสอนง่าย วิธีการทำให้สมบูรณ์และเชื่องก็แค่ให้อาหารข้น  1.5% ของน้ำหนักตัวนอกเหนือจากที่เคยให้แค่อาหารหยาบเพราะอาหารข้นจะทำให้โคอิ่มนานทำให้เชื่องควบคุมง่าย และอาบน้ำทำความสะอาดโคบ่อย ๆ  ถูตัวและแปลงขนด้วยไม้ถูพื้นที่ขนทำด้วยเปลือกไม้ โคจะสบายตัวและเชื่อง  และคุ้นเคยกับเจ้าของค่ะ