เจ้าตัวป่วน  เป็นตัวอะไรมีที่มายังไงพันธมิตรKM.สนใจไม่ครับ  มันคงเป็นตัวสำคัญมากไม่ยังงั้นคณะปฎิรูปการปกครองคงไม่ให้ความสำคัญ  ท้าวความมาถึงตรงนี้พอนึกออกไหมครับว่าตัวป่วนคือตัวอะไร         

ผมรู้จักแต่ความปั่นป่วน ความปั่นป่วนเป็นเงาตัวป่วน  ตัวป่วนมีญาติชื่ออีแอบ มีน้าสาวชื่อชุบซิบ  มีลุงเป็นขาใหญ่ชื่อลุงเอาไหนเอาด้วยช่วย เพียงแต่ขอให้ช่วยค่ารถค่าอาหารจะให้เฮี้ยวระดับไหนสั่งได้ 24 ชั่วโมง              

ช่วงนี้คุณป่วนกับคณาญาติไม่ได้ยึดวิถีสังคมที่พอเพียง พยายามตีโพยตีพาย  สร้างขอบค่ายคนสายพันป่วนเพื่อมองหาความชอบธรรม  ทำอะไรต่อมิอะไรค้านสานตาประชาชน ตามที่กล่าวอ้างไว้ 

      ในบล็อกของเราก็มีตัวป่วนในเชิงสร้างสรรค์  ขอให้พิจารณาให้ถ่องแท้แล้วจะเข้าใจ มีจริงๆนะเออ ป่วนแบบสร้างสรรค์  อย่างที่อาจารย์แสวงกำลังดำเนินการอย่างน่าสนใจ  พยายามชี้ชวนให้ใครต่อใครมาร่วมป่วนความรู้ผ่านบล็อกจะดีมาก  เพราะอนุภาพของตัวป่วนนั้นพอเปรียบได้กับการขยายผล ที่มีเป้าหมายให้สังคมไทยช่วยกันป่วนความดี ได้ไหมครับ  มาลงขันช่วยกันทำให้บล็อกมีชีวิต  เพื่อที่จะทำให้สังคม KM. เป็นตัวเรื่องต้นที่จะไปสร้างสังคมแห่งปัญญา ตามเจตนาของ (สคส. )