สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับโรงพยาบาลเลิดสิน และสโมสรโรตารี่เพชรบูรณ์ หล่มสักและเจริญนคร ทำการรักษาโรคนิ้วล็อคโดยวิธีการเจาะ
  
                                            นายแพทย์สุริยา   รัตนปริญญา  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า โรคนิ้วล็อค เป็นความผิดปกติของนิ้วมือที่ไม่สามารถกำมือเหยียดมือได้อย่างปกติ มีอาการตั้งแต่เจ็บฐานนิ้ว นิ้วฝืด สะดุด กระเด้ง นิ้วล็อก เป็นโรคของมือที่พบบ่อยที่สุดในคนแข็งแรงปกติที่มีการใช้งานของมือผิด ๆ ส่วนใหญ่เกิดจากการหิ้วถุงพลาสติก การบิดซักผ้า การใช้เครื่องมือช่าง อุปกรณ์ ทำสวน ตีกอล์ฟ

  การรักษาโรคนิ้วล็อกที่เป็นรุนแรง การผ่าตัดรักษาเป็นการรักษาตัวต้นเหตุของโรค การเจาะรักษาผ่านทางผิวหนังเป็นวิธีที่สะดวกง่ายประหยัดค่าใช้จ่าย เพียงใช้เครื่องมืออุดฟันมาดัดแปลงกลึงปลายให้แหลมคมเป็นพร้าเล็ก ๆ เจาะผ่านผิวหนัง เพื่อไปตัดเข็มขัดรัดเส้นเอ็นและปลอก   หุ้มเอ็น     ที่ขวางการเคลื่อนที่ของเส้นเอ็น ทำให้เส้นเอ็นวิ่งผ่านไปผ่านมาได้ทำให้นิ้วมือ กำเหยียดได้โดยปกติภายในเวลา  5  นาที   โดยไม่เสียเลือด    นายแพทย์วิชัย      วิจิตรพรกุล  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิดสิน เป็นผู้ริเริ่มการใช้เทคนิคนี้ในเมืองไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ได้ให้การรักษาโดยการเจาะรักษาในคนไข้นิ้วล็อกระยะรุนแรงจำนวนมาก เพื่อให้ชาวเพชรบูรณ์ที่มีปัญหานิ้วล็อคได้รับการรักษา สโมสรโรตารี่เพชรบูรณ์ หล่มสักและสโมสรโรตารี่เจริญนครได้เชิญ นายแพทย์วิชัย  วิจิตรพรกุล  มาทำการรักษาให้ชาวเพชรบูรณ์  โดยจะทำการรักษาที่โรงพยาบาลหล่มสัก  และโรงพยาบาลเพชรบูรณ์

  จึงขอเชิญท่านใดที่มีปัญหานิ้วล็อคโปรดไปให้แพทย์ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง ได้ตรวจเบื้องต้นและลงทะเบียนไว้ เพื่อนัดวันรักษาต่อไป ภายในวันที่  27  พฤศจิกายน  2549 นี้


    ฐิติมา      บุญรอดกลับ / ข่าว