การรวมกิจการ

อนุธิดา
การนำกิจการที่แยกต่างหากจากกันมารวมเป็นหน่วยงานทางเศรษฐกิจเดียวกัน โดยการที่กิจการหนึ่งรวมกับอีกกิจการ หรือการที่กิจการหนึ่งเข้าควบคุมสินทรัพย์สุทธิและการดำเนินงานของอีกกิจการหนึ่ง

การรวมกิจการ หมายถึง การนำกิจการที่แยกต่างหากจากกันมารวมเป็นหน่วยงานทางเศรษฐกิจเดียวกัน โดยการที่กิจการหนึ่งรวมกับอีกกิจการ หรือการที่กิจการหนึ่งเข้าควบคุมสินทรัพย์สุทธิและการดำเนินงานของอีกกิจการหนึ่ง  

ประเภทของการรวมกิจการ แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ

1. การรวมกิจการแบบแนวนอน จะเป็นการรวมกิจการที่มีลักษณะเหมือนกันเข้าด้วยกัน

2. การรวมกิจการแบบแนวตั้ง จะเป็นการรวมกิจการหนึ่งกับกิจการหนึ่งที่สินค้าหรือบริหารมีความเกี่ยวข้องกัน        

3. การรวมกิจการแบบผสม การรวมกิจการแบบนี้จะไม่สนใจว่าเป็นธุรกิจเดียวกันหรือไม่   

วิธีการรวมกิจการ สามารถทำได้ 4 แบบ คือ

  1. การควบกิจการ หมายถึง การรวมธุรกิจโดยกิจการหนึ่ง ซื้อหรือรับโอน สินทรัพย์สุทธิทั้งหมดของอีกกิจการหนึ่งหรือหลายกิจการ
  2. การรวมกิจการ หมายถึง การรวมธุรกิจโดยการจัดตั้งกิจการขึ้นใหม่ เพื่อรับโอนสินทรัพย์สุทธิทั้งหมดของกิจการที่ดำเนินงานอยู่แล้วตั้งแต่ 2 กิจการขึ้นไป
  3. การซื้อหุ้น หมายถึง การรวมธุรกิจโดยกิจการหนึ่งซื้อหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดหรือบางส่วนของอีกกิจการหนึ่ง
  4. การซื้อสินทรัพย์สุทธิ หมายถึง การรวมธุรกิจโดยกิจการหนึ่งซื้อสินทรัพย์สุทธิของอีกกิจการหนึ่ง
 ทั้งนี้ถ้าธุรกิจจะมีการรวมกิจการค้าส่งค้าปลีกเสื้อผ้าแล้วจะเลือกรวมกับธุรกิจกิ๊ฟช้อป เนื่องจากเป็นลักษณะของสินค้าที่อยู่ในธุรกิจใกล้เคียงกันคือเป็นของใช้เครื่องแต่งกาย ซึ่งกลุ่มลูกค้าและตลาดใกล้เคียงกัน ซึ่งหลังจากการรวมกิจการจะส่งผลให้ธุรกิจมีผลกำไรจากการดำเนินงานมากขึ้น ลูกค้ามีทางเลือกในการเลือกซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น มีจำนวนลูกค้าที่มากขึ้น ด้านการบริหารเงิน มีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้นและยังสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายของธุรกิจได้อีก เช่น  ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างแรงงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องกฏหมาย

คำสำคัญ (Tags)#รวมกิจการ

หมายเลขบันทึก: 66430, เขียน: 11 Dec 2006 @ 01:30 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 18:03 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)