เคยมอง.....รอยเท้าบนผืนทรายที่ถูกน้ำทะเลพัดพาหายไป

เคยมอง.....ก้อนเมฆบนท้องฟ้าที่ลอยหายไปและไม่กลับมา

เคยมอง.....ดอกไม้ที่ออกชูช่อ  เบ่งบาน และเหี่ยวเฉา

เคยมอง.....นักเรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียนรุ่นแล้วรุ่นเล่า

เคยมี.....ความสุขที่ก่อเกิดหลังจากมีความทุกข์

เคยมี.....ถ้วยไอติมที่มีไอติมจนเต็มและหมดไปอีกไม่ช้า

เคยมี.....สมุดว่างเปล่าและมีรอยเขียนจนหมดทุกหน้า

เคยมี.....คนรักอยู่เต็มและหายไปจนหมดเกลี้ยง

เคยทำ.....ว้าวุ่นจนสุดฤทธิ์ที่ไม่เข้าใจกัน

เคยทำ.....อ้างว้างเมื่อเขามาหมางเมิน

เคยทำ.....รอคำตอบ...รอ....รอ...รอ....

เคยทำ.....ในสิ่งที่เคยทำ....และไม่รู้ลืม