GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์....กับ..การใช้ ICT เพื่อพัฒนาการคิดเชิงคณิตศาสตร์

การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์....กับ..การใช้ ICT เพื่อพัฒนาการคิดเชิงคณิตศาสตร์
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์....กับ..การใช้ ICT เพื่อพัฒนาการคิดเชิงคณิตศาสตร์   เพื่อพัฒนาทักษะที่เป็นองค์ประกอบของการคิดเชิงคณิตศาสตร์   การใช้ ICT เพื่อพัฒนาการคิดเชิงคณิตศาสตร์           ICT เป็นสื่อที่สำคัญในการพัฒนาทักษะที่เป็นองค์ประกอบทั้งหมดของการคิดเชิงคณิตศาสตร์ การใช้ ICTในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และเกิดการสร้างองค์ความรู้ที่มาจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ICT กับผู้เรียนนอกจากนี้  ICTยังเป็นเครื่องมือในการเพิ่มพูนการเรียนรู้ในหลักสูตร และใช้กระบวนการที่มีอยู่ ·    ICT สามารถหนุนเสริมวิธีการสอนคณิตศาสตร์ตามปกติได้ เช่น บทเรียนที่เน้นทักษะ ที่มีครูเป็นศูนย์กลางการสอน ใช้วิธีสอนแบบสาธิต (Demonstration) มีการบรรยาย นำเสนอเนื้อหาใหม่  โดยที่ครูเป็นผู้ควบคุมเทคโนโลยีและมีการนำเสนอโดยใช้  PowerPoint ·       ICT สามารถทำให้มีการบูรณาการคณิตศาสตร์ได้ง่ายขึ้น เช่น การทำกิจกรรม กระบวนการแก้ปัญหา ที่มีการเชื่อมโยงเนื้อหาต่างๆเข้าด้วยกัน เช่น จากเรขาคณิต ไปสู่พีชคณิต

·       The Geometer’s Sketchpad (GSP) เป็นซอฟต์แวร์ที่เป็นพลวัตร ที่ช่วยทำให้ผู้เรียนมีโอกาส สำรวจและค้นพบแนวคิดต่างๆในวิชาเรขาคณิต พีชคณิต การใช้GSPทำให้การสอนคณิตศาสตร์     ง่ายต่อความเข้าใจ ทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการนึกภาพในสมอง ของตนเอง  เกิดทักษะการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์    ทำให้มีทักษะการคาดเดา    ที่สามารถนำไปสู่การพิสูจน์

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 66375
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

แอบเข้ามาเก็บเกี่ยวความรู้....(แอบกระซิบ) เพลงเพราะมากค่ะ