มันเกิดขึ้น ทุกครั้งที่มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ในงาน ในด้านหนึ่งผมยอมรับว่า งานที่นำเสนอไปคงไม่ดีพอ และไม่ เป็ค สำหรับท่านและของใครต่อใคร

                 แต่เนื้อหาที่นำเสนอไปคือเนื้อหาที่เกิดจาก ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นจริง แล้วทำไม ถึงกลายเป็นสิ่งที่เมื่อผมนำมาเสนอแล้ว กลายเป็นการ ขุดหลุมศพฝังตัวผมเอง

                 การเรียนในระดับต่าง ๆ ย่อมมี limit สำหรับระดับนั้น และ limit ของผู้เรียนก็มี และไม่อาจทัดเทียมกับเหล่าคณาจารย์ผู้ที่คร่ำหวอดในวงการวิเคราะห์และศึกษาปัญหาต่าง ๆ มากว่า 1-4 ทศวรรษได้                 

                 ความคาดหวังจากเหล่านักศึกษาเป็นสิ่งที่สามารถตั้งไว้ได้ แต่ควรอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับระดับที่ผู้เรียนกำลังศึกษาอยู่ ไม่ใช่เรียนตรี แล้วต้องคิดให้ได้ในระดับ Advance ถึงขั้นโท หรือ ขั้นโทต้องสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้ได้ถึงระดับเอก 

                ความท้อถอยและความท้อแท้ เกิดขึ้นเสมอระหว่างที่ศึกษาเล่าเรียน มันทำให้เหนื่อยยากลำบากทั้งกายและใจที่จะไขว่คว้าหาความฝันและจุดมุ่งหมายของคนหนึ่งคนได้