• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์....ให้ความสำคัญต่อทักษะการคิดคำนวณมากเกินไป

  การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์....ให้ความสำคัญต่อทักษะการคิดคำนวณมากเกินไป  

การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์....ให้ความสำคัญต่อทักษะการคิดคำนวณมากเกินไป  

เรา(ครู)ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า นักเรียนที่มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์มีเพียงจำนวนน้อยคน นักเรียนส่วนมากไม่เข้าใจเนื้อหาสาระคณิตศาสตร์ และไม่ตระหนักในคุณค่าและประโยชน์ของวิชาคณิตศาสตร์

นักเรียนมักจะมีความคิดเสมอว่าการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับการคิดคำนวณที่ยากต่อความเข้าใจ 

  สาเหตุหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่า การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนส่วนใหญ่มักจะสอนคณิตศาสตร์โดยมุ่งความสนใจไปที่การดำเนินการทางคณิตศาสตร์หรือการคิดคำนวณ และให้ความสำคัญต่อทักษะการคิดคำนวณมากเกินไป   

มีเวลาน้อยเกินไปในการสอนภาพรวมที่สมบูรณ์ของวิชาคณิตศาสตร์            โดยแท้จริงแล้ว  คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีลักษณะบูรณาการ        ไม่ใช่เป็นการหาข้อเท็จจริงที่ดำเนินการตามกฎเกณฑ์หรือวิธีการต่างๆแต่เพียงอย่างเดียว   

แล้วจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไร   ให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนของเรา..........

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  หมายเลขบันทึก: 66372
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)