GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์....กับ....ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์

การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์....กับ....ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์

การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์....กับ....ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์   ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เพราะกระบวนการเป็นการจับประเด็นของสาระการเรียนรู้หรือมโนทัศน์ (concept)ทางคณิตศาสตร์และความสัมพันธ์เชิงคณิตศาสตร์ และมีการแสดงออกในรูปใดรูปหนึ่ง     

เมื่อนักเรียนเรียนมีทักษะในกระบวนการแก้ปัญหา  นักเรียนจะเรียนรู้ว่าวิธีการแก้ปัญหาสามารถทำได้หลายวิธีและเป็นไปได้ที่ปัญหาหนึ่งๆ มีได้หลายคำตอบ     ในการแก้ปัญหานักเรียนต้องใช้ความสามารถในการสำรวจ  รวมทั้งมีการคิดเกี่ยวกับตัวปัญหา และการใช้เหตุผลในการหาคำตอบของปัญหาทั้งแบบธรรมดาหรือปัญหาที่แปลกใหม่  

การแก้ปัญหา    เป็นความสามารถในเชิงบูรณาการซึ่งมักพบอยู่ในชีวิตประจำวัน ครูควรจะใช้ปัญหาต่างๆในการกระตุ้นความคิดและเลือกปัญหาที่เหมาะสมกับนักเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 66373
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)