ในช่วงวันที่ 6-8 ธันวาคมที่ผ่านมา ผมได้ไปร่วมงาน 2 ทศวรรษ ข่ายงานห้องสมุดส่วนภูมิภาค ในงานนี้ ธีมของงานเป็นเรื่องของการจัดการความรู้ โดยเริ่มจาก อธิการบดีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แต่งกายด้วยชุดคาวบอย ขึ้นมาทำหน้าที่ประธานในพิธี ด้วยบรรยากาศสบายๆ แบบเป็นกันเอง และพูดแซวบ้านใกล้เรือนเคียง (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

                หลังจากนั้น ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ก็ขึ้นไปจุดไฟเผาเครื่องให้เครื่องยนต์ของชาวห้องสมุดสตาร์ทติดในเรื่อง บทบาทบรรณารักษ์ในการจัดการความรู้ แล้วตามมาด้วย คุณไพทูรย์ ช่วงฉ่ำ ที่มาบอกเล่าถึงการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ ในองค์กร ที่เก็บเกี่ยวนำประสบการณ์ในการจัดการความรู้ให้กับโรงพยาบาลในเขตภาคเหนือตอนล่าง มาเล่าสู่พวกเราชาวห้อสมุดฟัง

                 ช่วงบ่าย รศ.ดร.สมพร  พุทธาพิทักษ์ผล สาวมาดเข้ม ก็มาบอกเล่าถึงประสบการณ์ในการจัดการความรู้ของสำนักบรรณาสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

                 ส่วนผม ก็ต่อในเรื่องของการใช้เครื่องมือสนับสนุนการจัดการความรู้ คือบล็อก ของ gotoknow นั่นเอง

                หลังจากพักผ่อนกันแบบสบายๆ ที่โรงแรมทวินโลตัส ปางสวนแก้ว ชุ่มฉ่ำกับการ เดินพักผ่อนในห้างเซ็นทรัลเชียงใหม่แล้ว

         ในวันรุ่งขึ้น รศ.รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม อาจารย์จางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก็มาบรรยายให้เราฟังถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จในการจัดการความรู้ สู่การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้

     หลังจากนั้นในช่วงสายๆ ผศ.ดร.ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ ผู้กว้างขวางแห่งวงการห้องสมุด จากมหาวิทยาลัยรังสิต ก็พูดถึงเรื่องการจัดการความรู้: ประเด็นที่ต้องทบทวน ซึ่งอาจารย์มีคำถามหลายคำถามที่น่าสนใจอาทิเช่น
          1. อนาคตของการจัดการความรู้คืออะไร
          2. ถ้าการจัดการความรู้มีอนาคต จะต้องให้คำตอบที่ดีกว่า
          3. ความรู้คืออะไร
          4. การจัดการความรู้คืออะไร
          5. ความรู้ได้มาจากที่ไหน
          6. บทบาทของการเรียนรู้คืออะไร
          7. หน้าที่ของความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ คืออะไร
        ซึ่งอาจารย์ก็มีแนวคิดแตกต่างกันออกไป เป็นแนวคิดที่อยู่นอกกรอบของ โนนากะ
         และผศ.อิ่มจิต เสิศพงษ์สมบัติ จากปัตตานี ได้เล่าถึง นวัตกรรมการจัดการความรู้และปัจจัยความสำเร็จ ของมอออ
        ส่วนช่วงบ่าย คุณกิจตัวจริงเสียงจริง นำขบวนด้วย อาจารย์กรกมล รามบุตร จากมอชอ คุณอำนาจ สคนเขตร์ จากมอออ และคุณวันเพ็ญ จองห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร ก็ได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการความรู้ซึ่งกันและกัน

            ในงานนี้มีชาวห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวรไปร่วมงานหลายคน อาทิเช่น วันเพ็ญ สุวรรณา คนอง แก่น และผมรุจโรจน์ ครับผม