เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2549 คณะทันตแพทยศาสตร์ มข.ได้เชิญ ท่านผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ อ.อภิศักดิ์  พัฒนจักร มาบรรยาย เรื่อง PMQA มีความสำคัญกับการปฏิบัติงานอย่างไร  PMQA เป็นเกณฑ์คุณภาพการจัดการภาครัฐ ที่ดูผลลัพธ์สุดท้ายเป็นหลัก และผลลัพธ์มีการเทียบเคียงกัน การใช้เกณฑ์ PMQA มีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับคุณภาพของหน่วยงาน  เพื่อให้หน่วยงานนำไปใช้พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ และเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการประเมินตนเอง ท่านบอกว่าคล้าย QA โดยจะมีประเภทคำถาม อะไร และ อย่างไร ครั้งแรกที่ได้ยินเกี่ยวกับ PMQA คือ น้องที่ทำงานด้านประกันคุณภาพเล่าให้ฟัง ระหว่างการเดินทางไปงานศพ อาจารย์หมอบุญส่งที่สมุทรสาคร ด้วยความเหนื่อยจากการเดินทาง ก็ หลับๆ ตื่นๆ ฟัง มาครั้งนี้ ท่าน อ. อภิศักดิ์ อธิบายได้เข้าใจดีมากขึ้น แต่พอวันรุ่งขึ้น คณบดีมาถามว่า PMQA ย่อมาจากอะไร โอย ภาษาอังกฤษยิ่งอ่อนด้วย ตอนนั้น ตอบไม่ได้ในทันที  รู้แต่ว่า QA สองตัวท้ายมาจาก Quality Award แน่ๆ วันนี้มาเปิดหาความรู้เพิ่มใน google.com PMQA มาจาก Public Sector Management Quality Award แถมมีคนเขียนในบล็อกด้วย ของกรมอนามัย ความรู้ ต้องหาตลอดเวลาเนอะ