บันทึกครั้งที่ ๕ เรื่องสืบเนื่องกรณี สปน.ทำผิดสัญญาที่ทำไว้กับไอทีวี

สปน. ทำผิดสัญญาตามที่ได้ทำไว้กับไอทีวี เป็นเหตุให้ สปน. ต้องชดใช้ค่าเสียหาย คําตัดสินของอนุญาโตตุลาการเป็นที่สุด และผูกพันคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายนั้น เป็นการดำเนินการที่ถูกต้อง แต่ข้อกำหนดในการดำเนินการของ สปน. นั้น เข้าใจว่า จำเป็นต้องนำคำตัดสินของอนุญาโตตุลาการมาเสนอผ่าน ครม. ให้ความเห็นชอบก่อน ดังนั้น เป็นความผิดพลาดของ สปน.เพราะ สปน. เอง เป็นผู้แจ้งให้ไอทีวี ไปดำเนินการตามคำตัดสินของอนุญาโตตุลาการได้ ทางออกที่ดี ควรดำเนินการให้ทั้งสองฝ่ายดำเนินการแก้ไขสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง ทั้งในเรื่องการทำให้ถูกขั้นตอนกระบวนการ และการทำให้เป็นไปตามสัญญาที่คู่สัญญาได้ตกลงไว้แต่แรก

สืบเนื่องจากที่คุณ กิตตินันท์ อนัมบุตร ได้นำเรื่องข้อเท็จจริงของไอทีวี มาเล่าให้เพื่อนๆ อ่านนั้น

ผมมีความเห็นว่า จากการที่ สปน. ทำผิดสัญญาตามที่ได้ทำไว้กับไอทีวี กรณีที่ สปน.ให้ธุรกิจวิทยุโทรทัศน์และเคเบิลทีวี ได้แก่ ยูบีซี, เวิร์ดสตาร์(TTV), และช่อง 11 มีโฆษณาได้ จึงเป็นเหตุให้ สปน. ต้องชดใช้ค่าเสียหาย ซึ่งอาจจะชดใช้เป็นเงิน หรือ การให้ไอทีวีดำเนินการบางอย่างได้เช่นเดียวกับแห่งอื่น โดยตามคําตัดสินของอนุญาโตตุลาการเป็นที่สุด และผูกพันคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายนั้น เป็นการดำเนินการที่ถูกต้อง

 แต่ข้อกำหนดในการดำเนินการของ สปน. นั้น เข้าใจว่า จำเป็นต้องนำคำตัดสินของอนุญาโตตุลาการมาเสนอผ่าน ครม. ให้ความเห็นชอบก่อน ดังนั้น ผมเห็นว่า เป็นความผิดพลาดของ สปน. ที่ไม่นำเรื่องผ่าน ครม. แล้วไปแจ้งให้ ไอทีวี ซึ่งเป็นคู่สัญญา ไปดำเนินการต่างๆ ตามผลตัดสินของอนุญาโตตุลาการได้

ซึ่งคำตัดสินของศาลปกครองทั้งในระดับต้นและระดับกลางนั้น เป็นการเพียงบอกให้ทราบว่าการดำเนินการดังกล่าวผิด เพราะไม่เสนอเรื่องผ่าน ครม.  จึงเป็นเหตุให้ผลการตัดสินของอนุญาโตตุลาการเป็นโมฆะ

ดังนั้น  การที่ สปน. จะไปปรับเงินไอทีวี ด้วยเหตุว่า ไอทีวีดำเนินการผิดตามสัญญาที่ทำไว้ตั้งแต่ตอนแรกนั้น จึงไม่น่าจะถูกต้อง เพราะ สปน. เอง เป็นผู้แจ้งให้ไอทีวี ไปดำเนินการตามคำตัดสินของอนุญาโตตุลาการได้

ฉะนั้น ผมคิดว่าทางออกที่ดี ควรดำเนินการให้ทั้งสองฝ่ายดำเนินการแก้ไขสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง ทั้งในเรื่องการทำให้ถูกขั้นตอนกระบวนการ และการทำให้เป็นไปตามสัญญาที่คู่สัญญาได้ตกลงไว้แต่แรก  ผมคิดว่าจะเป็นผลดีทั้งสองฝ่าย

หมายเหตุ

-ไอทีวีไม่มีเงินจ่ายค่าปรับที่เรียกเก็บมากมายขนาดนั้น และควรให้ไอทีวีเป็นสถานีโทรทัศน์ที่ทำหน้าที่ของตนต่อไป

-สปน. ควรทำให้ถูกต้อง ดำเนินการให้ถูกต้องตามความเป็นจริงโดไม่ลำเอียงให้ใครได้เปรียบใคร รักษาสิทธิประโยชน์ของทุฝ่าย รวมถึงประชาชนด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกวิชากฏหมายและนโยบายโทรคมนาคม

คำสำคัญ (Tags)#สืบเนื่องสปน.#ทำผิดสัญญาที่ทำไว้กับไอทีวี

หมายเลขบันทึก: 66325, เขียน: 10 Dec 2006 @ 11:07 (), แก้ไข: 14 May 2012 @ 11:48 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

มาอ่านแล้วค่ะ