ในตอนกลางวันของทุกวัน  พระอาจารย์ที่เดินทางมาจากวัดเทพลีลา  เพื่อมาสอนพุทธศาสนาให้แก่นักเรียน

เมื่อถึงเวลากลางวัน  พระอาจารย์ก็จะสอนให้นักเรียนประเคนอาหารหวานคาวให้แด่พระอาจารย์

จะมีนักเรียนกลุ่มหนึ่ง  แทบไม่น่าเชื่อเลยว่า  นักเรียนที่มีความประสงค์จะทำหน้าที่นี้  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เมื่อประเคนอาหารนั้น  พวกเธอก็ทำหน้าที่ได้ดี  ไม่มีข้อบกพร่อง  และออกไปรออยู่นอกบริเวณ 

เมื่อพระอาจารย์ฉันเสร็จแล้ว  นักเรียนกลุ่มนี้ก็จะรีบออกมานั่งเป็นระเบียบเรียบร้อย  เพื่อฟังพระอาจารย์ให้ศีลให้พร

เรื่องเล็กน้อยแบบนี้  พุทธศาสนิกชนรุ่นใหม่  ควรปฏิบัติให้ได้ 

นับได้ว่ากิจกรรมนี้  ทำให้นักเรียนได้ขัดเกลาจิตใจให้เลื่อมใสพุทธศาสนา  ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติ

ที่น่าประทับใจ  ก็คือ...พวกเธออาสามาปฏิบัติกิจกรรมนี้  ด้วยใจรักอย่างแท้จริง