โครงการประหยัดน้ำและไฟฟ้า  ที่ได้ดำเนินการมาเป็นเวลานาน  นักเรียนในทุกระดับตระหนักถึงภาระที่โรงเรียนแบกไว้อยู่เสมอ

ในแต่ละเดือนนั้น  โรงเรียนมีค่าใช้จ่ายสูงมาก

กิจกรรมที่จะช่วยได้  คือ  โครงการประหยัดน้ำและไฟฟ้า

ซึ่งมีการประกวดประหยัดทั้งน้ำและไฟฟ้า  ซึ่งนักเรียนให้ความร่วมมือดี  เมื่อชั้นเรียนใดชนะเลิศการประกวด  ห้องเรียนนั้นก็จะได้รับธง ประดับไว้หน้าชั้นเรียน  บางห้องเรียนได้รับรางวัล  หลายครั้ง  ก็จะได้รับประดับธงหลายผืน

ซึ่งเป็นการันตีว่า....นักเรียนในชั้นนี้...เป็นผู้ที่มีความรักในโรงเรียน.....ช่วยเหลือโรงเรียน

และต่อไป  นิสัยที่ดีนี้  ก็จะติดตัวนักเรียนไปปฏิบัติที่อื่น.....เช่นที่บ้าน  และที่อื่นๆที่นักเรียนได้ไป