ชีวิตมีหวังรวมพลังสร้างสรรค์

 เช้านี้ฟังข่าวหนังสือพิมพ์ จากวิทยุ ยุคความพอเพียง ไม่ต้องซื้ออ่าน ฟังแล้วน่าตกใจครับ

 คนไท ชอบถ่าย ออกมาหลายกอง " ขี้เกียจ ขี้โอ่ ขี้อิจฉา ขี้....."

 ฟังแล้วไม่ท้อแท้ เกิดกำลัง ชีวิตมีความหวัง รวมพลังสร้างสรรค์ ต้องลด ละ เลิกถ่ายแบบท้องเสียครับ

 ทำให้พ่อ ทำเพื่อว้นสิทธิมนุษยชน ทำเพื่อพัฒนา ฅนไท ใจพัฒนา มาร่วม มารวม สรวมความเป็นไท ร่วมกันกู่ ร่วมกันกู้ศักดิ์ศรีคนไท อย่าให้ใครมาว่า อย่าให้ใครมาเหน็บ

 มาร่วมสร้างวัฒนธรรมใหม่ ใจพัฒนา มา แลก เปลี่ยน เรียน รู้ ซึ่งกันและกัน สร้างเครือข่าย ร่วมกันเก็บความรู้ฝังลึก เก็บความลึกในการพัฒนา มุ่งหน้ารวบรมTacit ร่วมกู่สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ กู้สังคมไท

 เรียนเชิญแนะนำ เสนอแนวคิด การจัดเสวนา "การจัดการความรู้กู่สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" (คลิก) ครับ

JJ