โถงใหญ่ชั้น 2 ของไบเทค โซน KM INSIDE สคส.ได้จัดนิทรรศการงาน กศน. ของ กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และ กศน.อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง หลังจากที่ สคส.ได้ส่งคนไปจับภาพ KM INSIDE และใช้เวลาอยู่นานในการเฝ้าสังเกตติดตาม ในที่สุดบอกว่าเป็น best practice แล้วจึงนำกิจกรรมดังกล่าวมาทำเป็นนิทรรศการอย่างสวยงามตั้งแสดง เพื่อการแลกเปลียนเรียนรู้ในงานมหกรรมฯ  ....ลองชมดูนะครับ นำมาฝากเป็นพิเศษสุดกับผู้ที่ไม่ได้ไปชมงานนะครับ

การพัฒนากลุ่มอาชีพและเครือข่ายอาชีพชาวบ้าน
โดยใช้โครงงานอาชีพ ของ กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

 

การศึกษาชุมชนของ กศน.อำเภอเกาะคา จ.ลำปาง

                    นำมาฝากครับ