แม้ว่าควันหลงอันเป็นความสุข ความอิ่มใจ ความพึงพอไจ ที่ได้รับจากการเข้าร่วมงาน มหกรรม KM แห่งชาติครั้งที่ 3 เมื่อ 1-2 ธันวาคม 2549 ยังไม่จางไป และตั้งใจจะเขียนอะไรๆ อันเป็นร่องรอยจากประสบการณ์ดังกล่าว  แต่บังเอิญไปพบเรื่องที่อยากจะรีบบอก รีบแบ่งปัน ก็เลยนำมาฝากก่อน  เป็นบันทึกของท่านรัฐมนตรี ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม  ที่ท่านเขียนไว้เมื่อ 17 พ.ค. 49 เป็นการสรุปสิ่งที่ได้พบเห็นและเรียนรู้จากการ ไปศึกษาดูงานการส่งเสริมคุณธรรมของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ที่จัดโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) ระหว่าง 10 - 13 พ.ค. 49  ซึ่งเท่าที่ทราบ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ก็เป็น 1 ใน 35 ท่านที่ไปศึกษาดูงานครั้งนี้ด้วย   รายละเอียดในบันทึกมีมาก และสามารถตามไปอ่านได้ ที่นี่  แต่ที่ตรงนี้ อยากนำเสนอสิ่งที่โดนใจ ให้ได้อ่านและคิดกันสักเล็กน้อยดังนี้ .

*** การศึกษาในเวียดนามมีเข็มมุ่งอยู่ที่ “อุดมการณ์ 5 ข้อ” ของประธานโฮจิมินห์ หรือ “ลุงโฮ” ของเด็กๆ โดยทุกห้องเรียนจะมีเป็นแผ่นป้ายแสดงข้อความของอุดมการณ์ 5 ข้อ ไว้อย่างเด่นชัดได้แก่

                        (1) รักชาติ รักประชาชน
                        (2) เรียนดี ทำงานดี
                        (3) สามัคคี มีวินัย
                        (4) รักษาอนามัยดี
                        (5) ถ่อมตน ซื่อสัตย์ กล้าหาญ

      นอกจากนั้นยังมีแผ่นป้ายอีกแผ่นหนึ่งที่มีความเด่นชัดเท่าเทียมกัน แสดงข้อความซึ่งเป็นคำกล่าวของประธานโฮจิมินห์ ว่า
            “ประเทศชาติจะสวยงาม ชนชาติเวียดนามจะก้าวหน้า เคียงบ่าเคียงไหล่กับ 5 ทวีป หรือไม่ ขึ้นอยู่กับการเรียนของลูกหลาน

*** ระบบการศึกษาในเวียดนาพยายามให้บ้านเป็นเสมือนโรงเรียนไปด้วย เป็นการเรียนจากการปฏิบัติ เช่นในการช่วยเหลือพ่อแม่ทำงานบ้าน และทำกิจกรรมในชุมชน เป็นต้น ในภาคกลางของเวียดนามมีการกำหนดให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาทำ “การบ้าน 5 ข้อ” ทุกวันดังนี้

                        (1) วันนี้หนูทำความดีอะไรบ้าง
                        (2) วันนี้หนูช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านอะไรบ้าง
                        (3) วันนี้ชุมชนของหนูมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นบ้าง
                        (4) ให้รายงานข่าวหนึ่งข่าวเกี่ยวกับประเทศเวียดนาม
                        (5) ให้รายงานข่าวหนึ่งข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์โลก

            การบ้าน 5 ข้อนี้ ส่งผลให้เด็กรู้จักตนเอง รู้จักคุณธรรมความดี รู้จักจริยธรรม รู้จักชุมชนตนเอง รู้จักครอบครัวตัวเอง รู้จักประเทศตนเอง และรู้จักสังคมโลก.

          ............................................................

    หนาวมั้ยครับ .. น่าเป็นห่วงประเทศหนึ่งที่เป็นเพื่อนบ้านของเวียดนาม ที่ทั้งร่ำรวยทรัพยากร และมีขนาดใหญ่โตกว่า เคยก้าวหน้ามากกว่า .. อีกหน่อยจะเป็นยังไงหนอ ?