วันนี้เช้าตั้งใจไปพบ อ.นฤมล ปานทอง นายกเหล่ากาชาดน่านที่จวน  เพื่อนำหนังสือและประวัติความเป็นมา ( เป็นแผ่นพัน ) EXA เกี่ยวกับกิจกรรมที่ จ.น่านให้ท่าน

                           EXA ได้รับประสานจากชาวน่านให้มาช่วยสร้างอาคารเรียน และอาคารหอพักบ้านเปรมสุข ( เปิดเมื่อ 10 ธันวาคม 2548 นายปริญญา ปานทอง ผวจ.น่านไปเป็นประธานพิธีทำบุญมาเมื่อปีที่แล้วและครบ 1 ปีในวันนี้ )  มีคุณราวัลย์ฯ  ชาวบ้านสถาน ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน ผู้รู้ภาษาญี่ปุ่น ประสานงานสร้างโอกาสแก่เด็ก เยาวชน ชาวน่านนับว่าเป็นคนที่ทำคุณงามความดี คอยเชื่อมประสานมานานหลายปี และระหว่าง 8 -11 ธันวาคม ศกนี้ คณะ ( กว่า 40 คน )มาเยือนจ.น่าน

                           ก่อนเดินทางกลับ 11 ธันวาคม เวลา 10 น.จะไปคารวะนายกเหล่ากาชาด ( ผู้ว่าปริญญา ปานทอง ติดราชการจึงขอให้ท่านนายกเหล่ากาชาดทำหน้าที่แทน ) คารวะเสร็จขอพร และถ่ายรูปร่วมกับคณะสามล้อ จากนั้น คณะจะนั่งสามล้อฝ่อเมืองน่าน เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบาย เที่ยวเท่ห์ ๆ เสน่ห์เมืองน่าน ส่งเสริมอาชีพผู้ขับสามล้อของจังหวัดครับ ช่วยกันคนละไม่คนละมือ