ชีวิตที่พอเพียง 3412. เครือข่ายองค์กรสมรรถนะสูง : กิจกรรมเหย้าเยือนครั้งที่ ๓ (HPON MOS 3)


อ่านบันทึกกิจกรรมเหย้าเยือนครั้งที่ ๑ ได้ที่ ()   ครั้งที่ ๒ ที่ ()  และอ่านรายงานสรุปของครั้งที่ ๒ ได้ที่ ได้ที่  ()    รวมทั้งชม จดหมายข่าวเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมโครงการที่ ()

กิจกรรมเหย้าเยือน (Member  Organization Sharing) ครั้งที่ ๓ ของเครือข่ายองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization Network – HPON) นี้ มีบริษัทสมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าภาพ    จัดในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.   ในบรรยากาศอลังการ์ไปอีกแบบ    ตามแนวโรงงาน    โดย “พี่หมู” ดร. ทัศนียา สุวรรณศิริกุล ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร เป็นโต้โผ พร้อมทีมงานต้อนรับอำนวยความสะดวกอย่างอบอุ่น อาหารอร่อย

สคส. ทำงานริเริ่ม และประสานงาน เครือข่ายนี้เพื่อการเรียนรู้สู่การร่วมกันขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมเรียนรู้ สำหรับผม เครือข่ายนี้จึงเป็น “ครู” ของผม    ช่วยให้ผมมีข้อมูลเอามาตีความทำความเข้าใจองค์กรต่างๆ ในสังคมไทย ว่ามีการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานแค่ไหน อย่างไร   

และเชื่อว่า องค์กรสมาชิกที่ผู้บริหารให้คุณค่าการเรียนรู้ และส่งคนระดับที่รับรู้และตีความข้อมูลและสาระที่ซับซ้อน ได้มาร่วมประชุม จะได้รับประโยชน์มาก

สคส. เราคิดชื่อ HPON (High Performance Organization Network) เพื่อสื่อสาร KM ในแนวใหม่ คือแนว “ผลลัพธ์ต่อองค์กร”    ไม่ใช่คิดเอาเครื่องมือเป็นสรณะ อย่างที่คุ้นเคยกัน

พยายามออกนอกกรอบ KM    สู่กระบวนทัศน์ของการเรียนรู้ สู่ความอยู่รอด อยู่ดี และยั่งยืน ขององค์กร และสังคม     

เวลาผ่านมาไม่ถึง ๖ เดือน    HPON ได้กลายเป็น HPOOLN สำหรับผม    HPOOLN = High Performance Organization Open-Learning Network  

ผมได้ตระหนักว่า ในการประยุกต์ใช้ KM  มีจุดอ่อนอยู่ที่ หลงใช้ closed learning loop    ไม่ว่าจะเป็น single-loop learning    หรือ double-loop learning 

ที่มีพลังต้องเป็น open double-loop learning    และเพื่อให้ HPON มีพลัง ต้องเติมความเป็น Open-Learning Network  

พลังสำคัญที่สุดของ KM อยู่ที่ เป้าหมาย    และตามหลักของการสร้างแรงบันดาลใจ (inspiration) เป้าหมายที่มีพลัง คือเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ แผ่ออกไปนอกหรือเลย (beyond) ผลประโยชน์ของตนเอง     ซึ่งบริษัท สมบูรณ์ฯ สมาทานแนวคิด หรือคุณค่า/ความเชื่อ/อุดมการณ์ นี้ โดยอัตโนมัติ จากภาวะผู้นำของผู้ก่อตั้ง คือคุณสมบูรณ์ ผู้ล่วงลับ

เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของบริษัทสมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ฯ คือ สามสมบูรณ์  อันได้แก่  คนสมบูรณ์  ธุรกิจสมบูรณ์  ชุมชนสมบูรณ์      ยึดอุดมการณ์ “ความพอประมาณ  มีเหตุผล  มีภูมิคุ้มกันที่ดี  บนการมีความรู้คู่คุณธรรม” 

เราไปเห็นกับตา ว่า บริษัทสมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ฯ ประยุกต์ใช้การจัดการความรู้เพื่อเป้าหมาย สามสมบูรณ์ อย่างไร    และ “สัมมาทิฐิ” นี้ ก่อผลดีทั้งต่อ คน  องค์กร  และสังคม อย่างไร  

เป็นการใช้ KM โดยไม่มีคำว่า KM อยู่ในวาทกรรม     ทำมานานมากกว่า ๒๐ ปี    เมื่อ ดร. บุญดี บุญญากิจ (ซึ่งขณะนั้นทำงานที่สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ) พาคุณ บ๊อบ ผู้เชี่ยวชาญ KM จากต่างประเทศไปดู    เขาไม่เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ระดับ ป. ๔ ถึง ม. ๓ จะสามารถทำกิจกรรม KM ในระดับนั้นได้    โดยที่กิจกรรมที่ทำเป็นกระบวนการ สั่งสมและยกระดับความรู้ เพื่อการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์คุณภาพสูง    หลังจากนั้น กิจกรรม KM เริ่มขยายสู่เป้า “สามสมบูรณ์”

กิจกรรมเหย้าเยือนของเครือข่าย HPO Learning Network มีบริษัทเบทาโกร เป็นเจ้าภาพ     จัดในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒  

ดูคลิปตัวแทนห้องย่อย ๓ ห้อง    ได้ที่จดหมายข่าวของเครือข่ายที่ ()     โปรดสังเกตว่า ศ. นพ. นิมิตร เตชะไกรชนะ ได้กล่าวถึง open-loop learning อย่างชัดเจน

วิจารณ์ พานิช

๑ เม.ย. ๖๑

1 รูปหมู่

2 เยี่ยมสวนครัวของพนักงานหลังเลิกประชุม

3 มอบธงให้เจ้าภาพ กิจกรรมเหย้าเยือน ครั้งที่ ๔

4 วง BAR ปฏิบัติ KM เพื่อจัดวง ลปรร. KM

5 เปิดประชุม

6 สภาพในห้องประชุม

7 ห้องประชุมกลุ่ม ๑ อนาคตของ HPOLN

8 ช่วงสรุป

Hpon2 mix from Pattie KB
หมายเลขบันทึก: 661135เขียนเมื่อ 17 เมษายน 2019 21:56 น. ()แก้ไขเมื่อ 17 เมษายน 2019 21:58 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี