การเปลี่ยนแปลงในองค์กร


การจัดการความเปลี่ยนแปลงในองค์กร

           ในฐานะที่เป็นผู้ที่มีบทบาทนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงหรือเรียกว่า Change Agent ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้นำมาเปลี่ยนแปลง เป็นผู้ริเริ่มความคิด หรือจูงใจผู้ปฏิบัติงานไปสู่การเปลียนแปลงรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงขององค์กรที่สำคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงใน 3 ส่วน คือ โครงสร้าง (Structure)  เทคโนโลยี (Technology) และคน (People)

Structure (โครงสร้าง) ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ- ประเภทการบริหารงานในองค์กร เช่น การบริหารแบบรวมอำนาจ หรือกระจายอำนาจ สายการบังคับบัญชา ช่วงการบังคับบัญชา เป็นต้น- การปรับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ ฯลฯTechnology (เทคโนโลยี) ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ- กระบวนการทำงาน- วิธีการทำงาน- เครื่องมือ เครื่องจักร ฯลฯPeople (คน) ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ- ทัศนคติ- ความคาดหวัง- พฤติกรรม ฯลฯ

         การเปลี่ยนแปลง “คน” ให้ ประสิทธิภาพการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีขึ้น ปัจจุบันองค์กรต่างๆ นิยมใช้วิธีการพัฒนาองค์กร (Organizational Development) หรือ OD ซึ่งหมายถึงการใช้เทคนิค หรือโปรแกรมเพื่อเปลี่ยนลักษณะและคุณภาพการทำงานร่วมกันของพนักงานในองค์กร

อ้างถึง:อารีย์ แผ้วสกุลพันธ์.(2553). นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงในองค์กร, ศสว.: สำนักพิมพ์.กรุงเทพมหานคร.

หมายเลขบันทึก: 661132เขียนเมื่อ 17 เมษายน 2019 09:42 น. ()แก้ไขเมื่อ 17 เมษายน 2019 09:42 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี