เอกสารบรรยาย การบริหารจัดการสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานเลขานุการกองทัพบก จำกัด บรรยายเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2562

เอกสารบรรยาย การบริหารจัดการสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดำเนินการ  สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานเลขานุการกองทัพบก จำกัด บรรยายเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2562

                                                               หลักการบริหารจัดการสหกรณ์
                                                      
                                                                                                        
หลักการบริหารจัดการสหกรณ์  คือ บริหารจัดการให้สหกรณ์มีความเป็นสหกรณ์ ให้สมาชิกรู้ว่าเป็นเจ้าของสหกรณ์ และให้สมาชิกสหกรณ์ใช้บริการสหกรณ์ด้วยความเข้าใจในปรัชญาของสหกรณ์ ว่ามีสหกรณ์ไว้ ช่วยตน แลช่วยกัน (self help mutual help) ให้ทุกคนที่เข้ามาร่วมมือร่วมใจเป็นสหกรณ์ มีความปรองดอง สามัคคี มีความสุขโดยทั่วกัน 

1. การสหกรณ์อย่างเข้าใจง่าย

https://www.gotoknow.org/posts/514689

2. อธิบายความ ปรัชญาของการสหกรณ์ หลักการสหกรณ์ อุดมการณ์สหกรณ์ และวิธีการสหกรณ์
https://www.gotoknow.org/posts/520514


3. การเลือกตั้ง 3 แบบในกิจการสหกรณ์
https://www.gotoknow.org/posts/595951
https://www.gotoknow.org/posts/659535


4. ​เงินเฉลียคืน(patronage refund) สำหรับสมาชิกสหกรณ์ผู้ฝากเงิน
https://www.gotoknow.org/posts/625119


5. กรณีศึกษา ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยกองทุนเสริมสร้างเสถียรภาพ ของสหกรณ์ พ.ศ. 2459 ของสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงางรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกัด ไม่เข้าองค์ประกอบของการกระทำที่ถือว่ามีลักษณะเป็นการประกันภัย
https://www.gotoknow.org/posts/659442


                                                                              ___________________
  พีระพงศ์ วาระเสน (Bobbie)
  เหลน พันโท พระราญรอนอริราช (เพิ่ม ภูมิประภาส) ผู้บังคับการกรมยุทธนาธิการ  (2439–2441)
  ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ที่ 1 ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
  https://th.wikipedia.org/wiki/...
  25 กุมภาพันธ์ 2562

  บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกความคิดของ Peeraphong Varasen  ความเห็น (0)

  หมายเลขบันทึก

  660083

  เขียน

  25 Feb 2019 @ 09:59
  ()

  แก้ไข

  02 Mar 2019 @ 05:46
  ()

  สัญญาอนุญาต

  ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
  อ่าน: คลิก