สบายใจแล้ว ได้ทำหน้าที่สมาชิก(เจ้าของ)สหกรณ์ โดยนำเสนอการพัฒนาวิธีการเลือกตั้งในสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด สหกรณ์ประเภทออมทรัพย์แห่งแรกของประเทศไทย ต่อที่ประชุมใหญ่

สบายใจแล้ว ได้ทำหน้าที่สมาชิก(เจ้าของ)สหกรณ์ โดยนำเสนอการพัฒนาวิธีการเลือกตั้งในสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด สหกรณ์ประเภทออมทรัพย์แห่งแรกของประเทศไทย 

วันนี้ 27 มกราคม 2562 เข้าประชุมใหญ่สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์แห่งแรกของประเทศไทย ได้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ให้สหกรณ์พัฒนาวิธีการเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามหลักการสหกรณ์สากล ข้อที่ 2

โดยพัฒนาปรับเปลี่ยนจากการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ แบบ one member , many votes ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็น การเลือกตั้งแบบ one member , one vote ตามหลักการสหกรณ์สากลข้อที่ 2 ที่ใช้กับสหกรณ์ ขั้นปฐม (primary co-operative) ทั่วโลก เพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ ในประเทศไทย 

เนื่อง เพราะสหกรณ์แห่งนี้ มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการสหกรณ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นสมาชิกอยู่เป็นจำนวนมาก จึงต้องเป็นตัวอย่าง   เป็นเบ้า เป็นแม่แบบ ให้แก่สหกรณ์อื่น ๆ ในการพัฒนาการสหกรณ์ ให้ถูกทาง เป็นสากล เป็นที่เชื่อถือยอมรับในระดับโลก


2nd Principle: Democratic Member Control
Co-operatives are democratic organisations controlled by their members, who actively participate in setting their policies and making decisions. Men and women serving as elected representatives are accountable to the membership. In primary co-operatives members have equal voting rights (one member, one vote) and co-operatives at other levels are also organised in a democratic manner.

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2560/มาตรา_75
รัฐพึงส่งเสริม สนับสนุน คุ้มครอง และสร้างเสถียรภาพให้แก่ระบบสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ

https://www.gotoknow.org/posts...

ต่อจากนี้ไปก็คงต้องติดตามบันทึกรายงานการประชุมใหญ่ในเรื่องที่นำเสนอไป และติดตามการพัฒนาการเลือกตั้งของสหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทยว่าให้เป็นแบบที่ถูกต้องตามหลักการสหกรณ์สากลที่ 2 ต่อไป

พีระพงศ์ วาระเสน (บ๊อบบี้)
FB : Peeraphong Varasen
FB : การสหกรณ์ไทย By พีระพงศ์ วาระเสน
วันพระ แรม 8 ค่ำ เดือน 2 (28 มกราคม 2562) 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกความคิดของ Peeraphong Varasenความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

659535

เขียน

28 Jan 2019 @ 04:25
()

แก้ไข

28 Jan 2019 @ 04:51
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
อ่าน: คลิก