THE Asia-Pacific University Rankings 2019

ในภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยมีจำนวนมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับมากที่สุดถึง 14 แห่ง (มากกว่าครั้งก่อน 4 แห่ง) แต่มหาวิทยาลัยไทยที่มีประวัติติดอันดับมาก่อน ส่วนใหญ่กลับได้อันดับทรุดลง

ผมได้รับ อีเมล์ จาก รศ. ดร. มงคลรายะนาคร ดังต่อไปนี้

เมื่อวันที่ 22กุมภาพันธ์ 2562 สำนักจัดอันดับ TimesHigher Education (THE) ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกประจำปี ค.ศ. 2019 ที่เรียกว่า THE Asia-Pacific University Rankings 2019 ที่

https://www.timeshighereducation.com/student/best-universities/best-universities-asia-pacific-region?utm_source=THE+Website+Users&utm_campaign=1d5790a046-EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_19_02_10&utm_medium=email&utm_term=0_daa7e51487-1d5790a046-64216169

      การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกครั้งนี้ มีการจัดอันดับไว้ 300+ อันดับ จาก 13ประเทศ ในจำนวนนี้ ประเทศที่มีมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาได้รับการจัดอันดับมากที่สุด ได้แก่ ญี่ปุ่น (103 แห่ง) จีน(72 แห่ง) และออสเตรเลีย (35 แห่ง)ปรากฏผลอันดับที่น่าสนใจครั้งนี้ (ค.ศ. 2019) เปรียบเทียบกับครั้งก่อนหน้านี้(ค.ศ. 2018) ต่อไปนี้

Asia Pacific Top 20:

2019

Rank

2018

Rank

University

Country/Region

1

2

Tsinghua University

China

2

1

National University of Singapore

Singapore

3

4

University of Melbourne

Australia

4

6

Hong Kong University of Science and Technology

Hong Kong

5

5

University of Hong Kong

Hong Kong

6

3

Peking University

China

7

6

Nanyang Technological University

Singapore

8

8

Australian National University

Australia

9

10

Chinese University of Hong Kong

Hong Kong

10

12

The University of Tokyo

Japan

11

11

University of Sydney

Australia

12

9

University of Queensland

Australia

13

14

Seoul National University

South Korea

14

20

Sungkyunkwan University (SKKU)

South Korea

15

13

Monash University

Australia

16

17

Kyoto University

Japan

17

23

University of Science and Technology of China

China

18

15

Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)

South Korea

19

15

UNSW Sydney

Australia

19

26

Zhejiang University

China

 

ASEAN Top Universities:

2019

Rank

2018

Rank

University

Country

2

1

National University of Singapore

Singapore

7

6

Nanyang Technological University

Singapore

 55

61

University of Malaya

Malaysia

101-110

151-150

University of the Philippines

Philippines

101-110

121-130

Universiti Teknologi Petronas

Malaysia

111-120

101-110

Mahidol University

Thailand

111-120

111-120

Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)

Malaysia

121-130

121-130

Universiti Teknologi Malaysia

Malaysia

131-140

191-200

University of Indonesia

Indonesia

141-150

151-160

Universiti Sains Malaysia

Malaysia

151-160

161-170

Universiti Kebangsaan Malaysia

Malaysia

161-170

151-160

Chulalongkorn University

Thailand

171-180

131-140

Universiti Putra Malaysia

Malaysia

181-190

161-170

Suranaree University of Technology

Thailand

191-200

201-250

Bandung Institute of Technology

Indonesia

191-200

121-130

King Mongkuts University of Technology Thonburi

Thailand

191-200

161-170

Universiti Tenaga Nasional (UNITEN)

Malaysia

201-250

191-200

Chiang Mai University

Thailand

201-250

NR

De La Salle University

Philippines

201-250

201-250

Khon Kaen University

Thailand

201-250

201-250

King Mongkuts Institute of Technology Ladkrabang

Thailand

201-250

NR

Sepululuh Nopember Institute of Technology

Indonesia

201-250

NR

Thammasat University

Thailand

201-250

251+

Universiti Putra Malaysia

Malaysia

251-300

201-250

Universitas Gadjah Mada

Indonesia

251-300

251+

Kasetsart University

Thailand

251-300

251+

King Mongkuts University of Technology North Bangkok

Thailand

251-300

NR

Naresuan University

Thailand

251-300

201-250

Prince of Songkla University

Thailand

311+

NR

Mahasarakham University

Thailand

301+

NR

Srinakharinwirot University

Thailand

301+

NR

Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)

Malaysia

         

          เป็นที่น่าสังเกตว่าในบรรดาประเทศในภูมิภาคอาเซียนซึ่งมีมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา ได้รับการจัดอันดับในครั้งนี้ 32แห่ง ประเทศไทยมีจำนวนมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับมากที่สุดถึง14 แห่ง (มากกว่าครั้งก่อน 4 แห่ง) แต่มหาวิทยาลัยไทยที่มีประวัติติดอันดับมาก่อนส่วนใหญ่กลับได้อันดับทรุดลง

          อนึ่งในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย “ที่ดีที่สุด” ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งนี้ใช้ตัวชี้วัด 5 ด้านเช่นเดียวกับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ปี ค.ศ. 2019 โดยประกอบด้วย ตัวชี้วัด ด้าน การสอน (Teaching), การวิจัย (Research),การได้รับการอ้างอิง (citations), ความเป็นนานาชาติ (International Outlook) และรายได้จากการถ่ายทอดความรู้(Industry income) โดยมีการปรับสัดส่วนน้ำหนักให้เหมาะสมกับระดับภูมิภาคทั้งนี้รายละเอียดทั้งหมด ผู้ที่สนใจสามารถดูได้จาก THE World UniversityRankings 2019: methodology ที่

          https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/methodology-world-university-rankings-2019

            ผมจึงขอส่งอีเมลเรื่องนี้มายังอาจารย์เพื่อโปรดพิจารณานำลงบล็อกสภามหาวิทยาลัย ตามที่เห็นสมควรต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

          มงคลรายะนาคร

 

 

 

 

 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)