บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) การจัดอันดับมหาวิทยาลัย

​QS World University Rankings 2018

เขียนเมื่อ  
3,233 3 3

​CWUR by Subject – 2017

เขียนเมื่อ  
1,785 2 1

U-Multirank 2017 : Universities compared. Your way

เขียนเมื่อ  
578 2 2

THE Asia University Rankings 2017

เขียนเมื่อ  
592 2 3

​QS World University Rankings by Subject 2017

เขียนเมื่อ  
1,463 2

​Ranking Web of Universities, January 2017 Edition

เขียนเมื่อ  
1,360 2 2

​US News & World Report 2017 Best Global Universities

เขียนเมื่อ  
2,379 1

​URAP 2016-2017

เขียนเมื่อ  
2,998 2

​Academic Ranking of World Universities 2016

เขียนเมื่อ  
1,117 4

2016 World University Web Rankings, July Edition

เขียนเมื่อ  
628 3

Scimago Institutions Rankings 2016

เขียนเมื่อ  
2,376 3

CWUR 2016 – World University Rankings

เขียนเมื่อ  
8,531 4 2

​QS University Rankings: Asia 2016

เขียนเมื่อ  
5,722 4 2

Ranking Web of Universities January 2016 Edition

เขียนเมื่อ  
778 3

URAP 2015-2016

เขียนเมื่อ  
1,941 5

​NTU Ranking 2015

เขียนเมื่อ  
447 3

Best Global Universities Rankings 2016

เขียนเมื่อ  
713 4 2

QS World University Rankings 2015/16

เขียนเมื่อ  
647 4

THE Asia University Rankings 2015

เขียนเมื่อ  
507 7