เป็นประธานเวียนเทียนงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

เป็นประธานเวียนเทียนงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

        วันที่ 19 ก.พ. 2562 เวลา 17.00 น. ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นประธานเวียนเทียนงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช 2562 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตรวจราชการสานนโยบายกับ ดร.ดิศกุลความเห็น (0)