กลไก (Mechanism):

ส่วนย่อย (parts) ของระบบที่มีองค์ประกอบจำนวนหนึ่งทำหน้าที่ร่วมกัน องค์ประกอบเหล่านี้ หมายรวมถึง ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรทางกายภาพ วิธีปฏิบัติ (operation method) และ/หรือระเบียบปฏิบัติ (procedures)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คำศัพท์เกี่บวกับการประกันคุณภาพการศึกษาความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

659839

เขียน

13 Feb 2019 @ 02:10
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก