การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร (Changing Organization Culture)

การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร (Changing Organization Culture)

    วัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งที่สั่งสมในองค์กรมาเป็นเวลานาน เมื่อความคิดหรือการปฎิบัติใดถือป็นวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรใดแล้ว ก็มักจะคงอยู่อย่างถาวรในองค์กรนั้น ยิ่งเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่เข้มแข็งมากเท่าใดก็จะยากที่จะเปลี่ยนแปลงได้ เพราะพนักงานในองค์กรนั้นมีความคุ้นเคยกับความคิดหรือการปฏิบัติจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตในที่ทำงาน เมื่อเวลาและสถานการณ์ต่างๆ เปลี่ยนไป วัฒนธรรมขององค์กรอาจจะล้าสมัยไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ใหม่ๆ ดังนั้นผู้บริหารองค์กรมีหน้าที่ต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร แต่ก็เป็นเรื่องที่ยาก และจำเป็นต้องใช้เวลานานนับปีหรือหลายปีกว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรได้

การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรจะเกิดได้จากสถานการณ์ต่อไปนี้

  1. 1. เกิดวิกฤตอย่างรุนแรงต่อองค์กร (A Dramatic Crisis Occurs) เช่น มีปัญหาทางการเงิน ลูกค้ารายใหญ่ๆ หันไปซื้อสินค้าจากคู่แข่ง กรณีนี้องค์กรต้องทบทวนเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรทันที
  2. 2. มีการเปลี่ยนแปลงผู้นำ (Leadership Chang  ) ผู้นำใหม่อาจมีวิสัยทัศน์หรือมีความสามารถตอบสนองสถานการณ์ได้ดีกว่าผู้นำคนเดิม จึงทำการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร
  3. 3. องค์กรที่ใหญ่และมีขนาดเล็ก (The Organization is Young and Small) วัฒนธรรมองค์กรยังไม่ฝังรากลึก ผู้บริหารสามารถปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมได้ไม่ยาก
  4. 4. องค์กรที่มีวัฒนธรรมอ่อนแอ (The Culture is Weak) ไม่เป็นที่ยอมรับในส่วนใหญ่ของพนักงาน ลักษณะเช่นนี้จะมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรได้ง่ายกว่าองค์กรที่มีวัฒนธรรมองค์การที่เข้มแข็ง

ขั้นตอนในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร (The Road  to Cultural Change) ได้แก่

  • วิเคราะห์ให้เห็นว่าวัฒนธรรมเดิมไม่เหมาะสม ควรเปลี่ยนแปลง
  • ชี้แจงกับพนักงานอย่างชัดเจนว่าองค์กรจะไปไม่รอด หากไม่เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
  • แต่งตั้งผู้นำหรือผู้บริหารคนใหม่ที่มีวิสัยทัศน์
  • ริเริ่มให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดองค์กร
  • นำเสนอเรื่องราวและพิธีการใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ใหม่
  • เปลี่ยนกระบวนการคัดเลือกบุคลากร การปรับตัวสู่สัมคม การประเมินผลและระบบการให้รางวัลเพื่อสนับสนุนค่านิยมใหม่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน องค์กรความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#organization#Behaviors

หมายเลขบันทึก

659832

เขียน

12 Feb 2019 @ 19:45
()

แก้ไข

14 Feb 2019 @ 12:30
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
อ่าน: คลิก