พลูด่าง

ใบมีรูปหัวใจ มีลายด่างสีเขียว สีขาว คล้ายลายหินอ่อน ก้านใบอาจมีสีขาว และมีแถบสีเขียวตามแนวยาว ลำต้นมีขนาดปานกลาง สูงน้อยกว่าพันธุ์พลูด่าง โตเต็มที่สูงได้มากกว่า 5 เมตร นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในแจกันหรือในกระถางพลูด่างจัดเป็นไม้ประดับที่นิยมปลูกทั้งในสวนจัดแปลง ปลูกในกระถาง และปลูกในแจกัน เนื่องจากให้ใบใหญ่ ใบดก มีมีสีสดใส มีลายหลากหลายสี เป็นที่สวยงาม ปลูกง่าย ดูแลง่าย และทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆได้ดี แบ่งการปลูกตามสายพันธุ์ ดังนี้1. พลูด่างยักษ์ นิยมปลูกในแปลงจัดสวนให้อิงตามเสาหรือต้นไม้เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากมีลำต้นขนาดใหญ่ ลำต้นมีความสูงมาก ใบใหญ่ ดกหนา และที่สำคัญมีรากยาวลึก ซึ่งไม่เหมาะสำหรับการปลูกในกระถางหรือแจลูด่างสามารถปลูกได้ด้วยการเพาะเมล็ด และการปักชำ แต่เนื่องจากพลูด่างมีอายุนานหลายปีกว่าจะออกดอก และติดเมล็ด ทำให้นิยมขยายพันธุ์ด้วยการปักชำกิ่งหรือลำต้นมากที่สุด เนื่องจากสามารถชำติดได้เร็ว กิ่งมีโอกาสตายน้อย สามารถชำในวัสดุเพาะหรือชำในน้ำก็ได้

การปักชำในดินจะเหมาะสำหรับพลูด่างทุกพันธุ์ ส่วนการปักชำในน้ำจะใช้เฉพาะพันธุ์ราชินีหินอ่อน และราชินีสีทอง เนื่องจากมีลำต้น และใบขนาดเล็ก สามารถแตกรากใหม่ได้เร็ว ลำต้นไม่เน่าง่าย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไม้ประดับความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

659829

เขียน

12 Feb 2019 @ 12:43
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก