พัฒนาสมองสู่ความเป็นอัจฉริยะ เสวนาสด รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19.00-20.00 น

พัฒนาสมองสู่ความเป็นอัจฉริยะเสวนาสด  

รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19.00-20.00 น

(ออกอากาศซ้ำวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30-10.30 น)

แขกรับเชิญ

ประธานดำเนินการจัดงาน โครงการพัฒนาสมองสู่ความเป็นอัจฉริยะ

(1st Brain Intelligence Conference 2019)

  • Mr.Amin Rais CEO / Project Director :  AIM inlines
  • นางสาวทิพย์รดา ทิพย์ธราสกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หม่อมหลวงชาญโชติ ชมพูนุท ผู้ดำเนินรายการ

ทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ  (WBTV) วัดยานนาวา    สามารถรับชมได้หลายช่องทางดังนี้

  • ชมผ่านมือถือ www.stationg.com/wbtv
  • ทาง ทีวี ผ่านจานดาวเทียม ตามช่องต่างๆดังนี้
  • ทางกล่องดาวเทียมค่าย GMM ช่อง 175
  • ทางกล่องดาวเทียมค่าย PSI ช่อง 239
  • ทางกล่องดาวเทียมค่าย CTH  ช่อง 870
  • ทางกล่องดาวเทียมค่าย  Infosat ;Thaisat; Indeasat ; Leotech ช่อง 189

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปลี่ยน เป็น เปลี่ยนความเห็น (0)