บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน