ประเภทของคนขยัน

อ.ต๋อย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ในพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก เมื่อพระมหาชนกจากต้นมะม่วงไปสู่อุทยาน โดยตั้งในพระทัยว่า เมื่อกลับมาจะทานให้มาก แต่พอเสด็จกลับมา ปรากฎว่า ต้นมะม่วงถูกโค่นลงเสียแล้ว (อ่านที่นี่

"...นับแต่คนรักษาม้าจนถึงอุปราช และโดยเฉพาะอามาตย์ ล้วนจาริกอยู่ในโมหภูมิทั้งนั้น พวกนี้ขาดทั้งความรู้วิชาการ ความรู้ทั่วไป คือคามสำนึกธรรมดา พวกนี้ไม่รู้แม้แต่ประโยชน์ส่วนตน พวกนี้ชอบผลมะม่วงแต่ทำลายต้นมะม่วง..."   

ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ท่านแทนการกระทำของเราประชา พ่อค้า อามาตย์ ที่ร่วมกันโค่นต้นมะม่วงนี้ว่า "โง่แต่ขยัน" ด้วยกำลังคนไม่อาจจะโค่นต้นมะม่วงได้ ด้วยคิดว่าตนเองฉลาด จึงนำเครื่องจักรกลและวิทยาการมาสร้างเครื่องโค่นต้นมะม่วง ผลก็คือภายในวันเดียว ต้นมะม่วงจึงโค่นลง 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อื่นๆความเห็น (0)