ตรวจราชการโรงเรียนวัดโคก(ธูปเตมีย์อุปถัมภ์) สพป.อย.1

ตรวจราชการโรงเรียนวัดโคก(ธูปเตมีย์อุปถัมภ์) สพป.อย.1

       วันที่ 10 มกราคม 2562 ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผตร.ศธ. ได้ตรวจราชการที่โรงเรียนวัดโคก(ธูปเตมีย์อุปถัมภ์) สพป.อย.1. ซึ่งเป็น รร.ขนาดเล็กมีนักเรียน 52 คน ครู 3 คน แม้อยู่ใกล้เมืองแต่ยังมีความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ซึ่งเป็นผลกระทบจากทรัพยากรในการบริหาร ปัญหาพื้นฐานครอบครัว 

        ข้อเสนอแนะ

         1.ให้สร้างความแตกต่างที่โดดเด่นของโรงเรียน แม้จะมีข้อจำกัดในทางวิชาการ แต่สามารถสร้างการเป็นเด็กที่ดีกว่าเดิมจากการเติมเต็มความรักความเอาใจใส่จากคุณครูได้

         2.ใช้ศักยภาพของกรรมการสถานศึกษาในการร่วมพัฒนาให้มากขึ้น

         3.สถานที่ มีบันไดด้านหนึ่งชำรุด ควรปิดการใช้เพื่อความปลอดภัย safety first และขอให้ สพป.อย.1 พิจารณาจัดสรรงบประมาณซ่อมด่วน หรือระดมทุนทางสังคมช่วยซ่อม

        https://youtu.be/uHSYe6B51xA

        

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตรวจราชการสานนโยบายกับ ดร.ดิศกุลความเห็น (0)