Cat Cat Village หมู่บ้านม้งดำกลางม่านหมอก

Cat Cat Village หรือหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต อยู่ที่เมืองซาปา จังหวัดลาวไกทางตอนเหนือของเวียตนาม ในระดับความสูง1650 เมตรจากระดับน้ำทะเล จึงทำให้มีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดปี หมู่บ้านแห่งนี้มีภูมิทัศน์สวยงาม ล้อมรอบด้วยภูเขาสูง มีนาขั้นบันไดที่สลับซับซ้อน ทำให้หมู่บ้านกั๊ตกั๊ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติยอดนิยมแห่งหนึ่งของเวียตนามเหนือในปัจจุบัน

เดิมหมู่บ้านแห่งนี้เคยเป็นสถานที่ตากอากาศของชาวฝรั่งเศสในสมัยที่เวียตนามยังเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส คำว่า กั๊ตกั๊ตเป็นคำที่ใช้เรียกรถ 4 wheel ของชาวฝรั่งเศสที่ใช้ขับมาบุกเบิกหาแหล่งพลังงานธรรมชาติที่แหล่งนี้นั่นเอง และก็ได้เป็นโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำตรงบริเวณที่น้ำตก3สายไหลมาบรรจบกัน ก่อนที่ชาวม้งดำที่อพยพมาจากลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียงจะเข้ามาสร้างเป็นหมู่บ้าน และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเวลาต่อมา

การเดินทางเข้ามาที่หมู่บ้านกั๊ตกั๊ตสามารถว่าจ้างรถตู้ขนาดเล็กไปส่งที่จุดจอดรถที่ใกล้ทางเข้าหมู่บ้านที่สุด หรือสะดวกจะเดินออกกำลังจากตัวเมืองซาปาก็เพียง 3 กิโลเมตรเท่านั้น หรืออาจจะเช่ารถมอเตอร์ไซค์ขับขี่ไปเองก็ได้ แต่อาจจะลำบากนิดหน่อยเพราะทางลื่นจากการที่มีน้ำและโคลนไหลรินๆอยู่ตลอดเวลา จากทางเข้าหมู่บ้านจะเดินเท้าลงไปตามทางเดินเท่านั้น ระหว่างทางมีร้านค้าของชาวม้งดำเรียงรายไปตลอดทาง ใช้เวลาเดินไปพักไปไม่ถึงชั่วโมงก็ถึงน้ำตกด้านล่าง ซึ่งจะมีร้านจำหน่ายเครื่องดื่มให้พักเหนื่อย ถ้าไม่อยากเดินกลับขึ้นมาก็สามารถนั่งมอเตอร์ไซค์วินของหนุ่มชาวม้งให้มาส่งที่จุดจอดรถ และจะได้ความตื่นเต้นหวาดเสียวเล็กๆอีกด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มุมพักผ่อนความเห็น (0)