มาตรวัดเจตคติแบบเทอร์สโตน (Thurstone scale)

อ.ต๋อย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

มาตรวัดเจตคติแรกที่ได้รับการยอมรับและถูกอ้างอิงมาจนถึงปัจจุบัน คือ มาตรวัด ๑๑ ระดับของเทอร์สโตน (Thurstone scale)  ดังภาพ 

ไม่เคยเห็นใครในปัจจุบันทำแบบสอบถามแบบนี้ ส่วนใหญ่จะทำแบบลิเคิร์ท แบบออสกูด ... จะศึกษาต่อไปครับ แบบไหนจะเหมาะกับการวัดคุณธรรมมากที่สุด  

เขาคิดเก่งจริง ๆ  ... 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครื่องมือจัดการความรู้ความเห็น (0)