ผู้นำ/ผู้บริหารกับการสร้างแรงบันดาลใจในการทำ R2R

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้ตั้งคำถามกับตนเอง

กระแส R2R มีมาเป็นทศวรรษแล้ว แต่ทำไหมในการขับเคลื่อนเป็นนโยบายหรือในเชิงบริหารนั้นยังเงียบ

แต่ก็มีหลายๆ องค์กรที่ผู้บริหารเริ่มขยับและเห็นคุณค่า นำพาคนในองค์กรทำ

แต่ไม่ใช้วิธีบังคับ หากแต่สร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration)

ส่วนตัวมองว่า ความสำคัญของผู้บริหารที่น่าเข้ามาเกี่ยวข้อง

คือการสร้างแรงบันดาลใจให้คนในองค์กร มีพลังอย่างสร้างสรรค์ที่อยากจะพัฒนางาน และมีมุมมองที่นำไปสู่การตัดสินใจว่า จะนำเครื่องมือไหนมาจัดการปัญหาหรือช่องว่าง (GAP) ที่เกิดขึ้นจากการทำงาน

การไม่บังคับไม่ได้หมายถึงว่าจะสร้างแรงบันดาลใจไม่ได้

เพียงแค่ผู้นำหรือผู้บริหารขยับอะไรบางอย่างในเชิงบวกที่นำไปสู่การสร้างทัศนะคติ หรือมุมมองต่อการพัฒนางาน (New Mindset) มีหรือคนทำงานจะไม่อยากทำ

ย้อนกลับไปสิบปีที่ผ่านมา

จากหลายๆ หน่วยงานหรือองค์กร ที่มีการทำ R2R อย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่ผู้บริหารจะอยู่เบื้องหลังและเป็นพลังสำคัญ เชื่อว่า นี่คือสิ่งที่เรายังต้องเรียนรู้และหาจุดลงตัวให้เหมาะสมที่นำพาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และมีพลังแห่งความเป็นอิสระที่จะสร้างสรรค์พัฒนางานประจำของตนเองให้เจริญงอกงาม

#Note ความคิด

11-01-62

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (0)