ชีวิตที่พอเพียง 3344. Omics ร่วมกับ AI พัฒนาการแพทย์เฉพาะตัว


บทความเรื่อง Top 10 Emerging Technologies of 2018  ใน Scientific American ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๑  มีเรื่อง  Medicine :

Advanced Diagnostics for Precision Medicine 

 เป็นเทคโนโลยีก่อตัว หรือเทคโนโลยีแห่งอนาคต อันดับ ๗   เขียนโดย Elizabeth O’Day and Habiba Alsafar    บอกว่า เทคโนโลยี Omics ร่วมกับ AI กำลังพัฒนาการแพทย์เฉพาะตัว (personalized medicine)  หรือการแพทย์แม่นยำ (precision medicine)   

เป็นการเสริมพลังกัน ระหว่าง Genomic Medicine กับ Artificial Intelligence 

Scientific American ดำเนินการสรรหา เทคโนโลยีก่อตัว ๑๐ อันดับอย่างเป็นระบบ    โดยใช้วิธี crowd sourcing ข้อเสนอจาก (๑) ผู้เชี่ยวชาญใน Global Future Councils Expert และ Network communities ของ WEF  (๒) สมาชิกของกองบรรณาธิการ และเจ้าหน้าที่ของ Scientific American  (๓) ผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ    ได้รายชื่อเทคโนโลยีแห่งอนาคตมากว่า ๕๐ รายการ    แล้วแต่งตั้ง steering group กำหนดเกณฑ์คัดเลือก  ผ่าน “การประชุมเสมือน” (virtual meeting) คือ  (๑) เป็นเทคโนโลยีที่จะก่อประโยชน์ต่อผู้คนอย่างกว้างขวางภายใน ๓ - ๕ ปี  (๒) มีศักยภาพที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงระดับ “ทำลายล้าง” (disruptive)   (๓) เวลานี้เทคโนโลยีนั้นยังอยู่ในช่วงก่อตัว ยังไม่ก้าวหน้า    

steering group ทำ shortlist ลงมาเหลือ ๒๐ รายการ แล้วศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม   ได้ ๑๐ รายการของเทคโนโลยีแห่งอนาคต ของปี 2018   โดยอันดับ ๗ คือ Medicine : Advanced Diagnostics for Precision Medicine. A new generation of tools could help end one-size-fits-all therapeutics

เขายกตัวอย่าง การบำบัดมะเร็งเต้านม ที่ค่อยๆ มีลักษณะ “จัดเฉพาะตัว” มากขึ้นเรื่อยๆ    โดยมีวิธีวินิจฉัยชนิดย่อยของมะเร็ง    

วิจารณ์ พานิช

๑๐ ธ.ค. ๖๑


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)