เกร็ดเล็กๆที่น่าสนใจมาก  ซึ่งได้จาก  คุณหมอปารมี  ทองสุกใส  จากการมาเล่า KM ในภาควิชาพยาธิวิทยา  คณะแพทยศาสตร์  ม.สงขลานครินท์    ให้แก่คณะกรรมนโยบาย  สคส.  ฟังเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2549  ที่ผ่านมา

Tacit  ตัวนี้ หลุดออกมาจากปากอาจารย์หมอปารมีตอนที่  คุณหมออนุวัฒน์  ศุภชุติกุล  (พรพ.)  ซักถาม ประกอบกับประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นจากกรรมการท่านอื่นๆที่มีส่วนด้วย   ทำให้คุณหมอปารมีอธิบายออกมาเป็นคำพูดประมาณว่า.....

"ไม่จำเป็นต้องป่าวประกาศให้คนทำงานรู้   ว่าเราจะใช้เครื่องมือตัวไหนในการทำงาน     เขาจะค่อยๆเรียนรู้จากการปฏิบัติเอง     เอาเป้าหมายของงานเป็นตัวตั้ง   แล้วเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะตามแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง   (รวมทั้ง KM ด้วย)"

ผมขออนุญาตตีความ

"หลอก (ล่อ) ให้เขาทำ KM   แล้วค่อยบอกทีหลัง (ด้วยตัวเขาเอง)"

    ค่อยๆสร้างโอกาสให้เขาตกผลึกความคิดเอง  จากการกระทำของตัวเอง