ช่วงบ่าย 3-4 โมง วันที่ 7 ธันวาคม เราได้พบกับพี่สุเมษที่ห้องพี่อดิศร  ทำให้เราได้รับทราบเรื่องเรือน่าน ที่เยาวชนน่านไปเกี่ยวข้องมากกว่าที่ผ่านมา

                          หนูแดง  เป็นลูกชายพี่สุเมษ  เขาสนใจเรื่องเรือมานาน ไปร่วมพายกับฝีพายเรือเทพเจดีย์ทอง  สอบถามชื่อจริงหนูแดง คือ ณัฐพัฒน์ สายสูง ทราบว่ายังเรียนอยู่ระดับมัธยม

                          สำหรับ อธิปัตย์ สายสูง เป็นหลานพี่สุเมษ  เขาเป็นบุตรคุณมงคล ขณะเรียนอยู่ บัญชีปี 1 มช. น้องทั้งสองสนใจเรือขนาด 5 ฝีพาย ( ดีใจที่ได้รับฟังเรื่องราวดี ๆ เห็นความตั้งใจดี )  มีอีกหลายเรื่อง ๆ เรือที่ได้รับฟัง จึงได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกับพี่สุเมษ ต่อหน้าพี่อดิศร แล้วเล่าเรื่อง คุณอุดมศักดิ์ฯ และคุณมารุตฯ ให้พี่ ๆ ทราบ 

                          เราเล่าเรื่องเกี่ยวกับศูนย์ฝึกกีฬาพายเรือ จ.น่าน ที่ถูกบรรจุไว้ในประชาคมตำบล และแจ้งจังหวัด ( อบจ.น่าน) ซึ่งจะไม่สำเร็จเลย หากไม่มีคน ( ทุกส่วนทุกฝ่าย ) ไม่มีความรู้ ข้อมูล  แล้วมาร่วมมือ รวมใจขับเคลื่อน  คงจืดจางในภายหน้า  แม้ว่าจังหวัดน่านจะมีเรือประเพณีมากที่สุดในประเทศไทยกว่า 160 ลำก็ตาม